dnes je 1.3.2024

Vzor - Záznamy zpracovatele o činnostech zpracování osobních údajůGarance

19.6.2021, Mgr. Tomáš Vavro, Zdroj: Verlag Dashöfer

podle čl. 30 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne

Vzor - Záznamy správce o činnostech zpracování osobních údajůGarance

19.6.2021, Mgr. Tomáš Vavro, Zdroj: Verlag Dashöfer

podle čl. 30 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016,

Vzor - Poučení subjektu údajů - informace dle čl. 13 GDPRGarance

19.6.2021, Mgr. Tomáš Vavro, Zdroj: Verlag Dashöfer

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce”) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje…

Vzor - Smlouva o zpracování osobních údajůGarance

19.6.2021, Mgr. Tomáš Vavro, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajůGarance

19.6.2021, Mgr. Tomáš Vavro, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvyArchiv

18.6.2021, Mgr. Milan Vaňkát, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy (dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto…

Vzor - Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvyGarance

18.6.2021, Mgr. Milan Vaňkát, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto…

Vzor - Formulář pro informace před uzavřením smlouvyGarance

10.6.2020, JUDr. Jarmila Štefek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Formulář pro odstoupení od smlouvyGarance

10.6.2020, JUDr. Jarmila Štefek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Formulář pro odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo jiné rekreační služby podle nařízení vlády č. 364/2013 Sb., o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné…

Vzor - Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy podle přílohy k nařízení vlády č. 363/2013 Sb.Archiv

10.6.2020, JUDr. Jarmila Štefek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento formulář vyplňte a pošlete jej na adresu společnosti pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy!

Darovací smlouvaGarance

25.1.2020, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přestože se může zdát, že darování je jednostranné právní jednání, není tomu tak. K darování je nezbytné nejen jednání dárce, ale i jednání obdarovaného, který dar nebo nabídku přijímá. Nikomu totiž nelze proti jeho vůli dar vnutit. V okamžiku, kdy obdarovaný…

Vzor s výkladem - Smlouva o výkonu služeb pověřence GDPRGarance

15.6.2018, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor s výkladem - Žádost o stanovení záloh jinak podle § 174 DŘGarance

1.11.2017, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Smlouva o výkonu funkce jednatele IIGarance

13.7.2017, JUDr. Alena Čechtická, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Společnická žaloba dle § 157 ZOKGarance

19.4.2017, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Žaloba na ochranu osobnostiGarance

19.1.2017, Mgr. Milan Vaňkát, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor s výkladem - Žádost o posečkání s úhradou daně podle § 156 DŘGarance

1.11.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Prohlášení o splnění vkladové povinnostiGarance

1.3.2016, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Já, níže podepsaný, Josef Novák, nar. dne 15. 10. 1974, trvale bytem Strakonická 1786, 301 00 Plzeň, správce vkladů společnosti AZAX. s. r. o., která byla založena společenskou smlouvou ve formě notářského zápisu NZ 533/2016, N 587/2016, sepsaného dne 7. 10.…

Vzor - Souhlas s umístěním sídlaGarance

1.3.2016, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost PROLATS, s. r. o., IČO: 245 15 288, se sídlem Legerova 1768, Praha 2, PSČ: 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 211441 (dále jen „Společnost”), která je výlučným vlastníkem budovy č. p. 1147, v katastrálním…

Vzor s výkladem - Žádost o prominutí penále dle § 259a DŘGarance

1.12.2015, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor s výkladem - Žádost o prominutí úroku z prodlení dle § 259b DŘGarance

1.12.2015, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor s výkladem - Žádost o navrácení lhůty v předešlý stav dle § 37 DŘGarance

1.12.2015, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor s výkladem - Podnět na průtahy v řízení dle § 38 DŘGarance

1.12.2015, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor s výkladem - Plná moc advokáta pro zápis do obchodního rejstříkuGarance

1.12.2015, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Souhlas s umístěním sídla - podnikatel právnická osobaGarance

12.6.2014, Mgr. Zuzana Kittrichová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Souhlas s umístěním sídla - podnikatel fyzická osobaGarance

12.6.2014, Mgr. Zuzana Kittrichová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Žádost o prodloužení lhůtyGarance

12.6.2014, Mgr. Zuzana Kittrichová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Oznámení o ukončení výkonu funkce odpovědného zástupceGarance

12.6.2014, Mgr. Zuzana Kittrichová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Odvolání proti rozhodnutí živnostenského úřaduGarance

12.6.2014, Mgr. Zuzana Kittrichová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Žádost o prominutí zmeškání úkonuGarance

12.6.2014, Mgr. Zuzana Kittrichová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...