dnes je 1.3.2024

Vkladová povinnost a možnosti jejího splněníGarance

2.1.2021, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Druhou fází procesu založení a vzniku společnosti s ručením omezeným je plnění vkladové povinnosti před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Základem právní úpravy této problematiky jsou ustanovení § 15 až § 28 ZOK obsažená v obecné…

Založení a vznik s. r. o.Garance

2.1.2021, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úpravu procesu založení a vzniku společnosti s ručením omezeným nalezneme převážně v ZOK, a to především v jeho obecné části týkající se všech obchodních korporací. Jedná se o ustanovení § 8 až § 28 ZOK; některé specifické otázky jsou rovněž obsaženy…

Vzor - Prohlášení správce vkladu o splacení nepeněžitého vkladuGarance

1.1.2021, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Prohlášení správce vkladu o splacení peněžitého vkladuGarance

1.1.2021, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochrana pověsti právnické osobyGarance

21.11.2020, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Situaci, kdy o právnické osobě, jejíž výrobky byly vždy bezvadné kvality, bude třetí osoba vědomě rozšiřovat nepravdivou informaci o tom, že její vadné výrobky již zabily několik malých dětí, lze označit jako zásah do pověsti právnické…

Vzor - Výzva dle tiskového zákonaGarance

21.11.2020, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obsah a úprava zakladatelských dokumentůGarance

16.11.2020, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základním dokumentem ve společnosti bývá společenská smlouva. Společenskou smlouvou rozumíme zpravidla veřejnou listinu ve formě notářského zápisu, která se používá při založení společnosti. Společnost s ručením omezeným však může být založena také jediným…

Založení a vznik společnosti s ručením omezenýmGarance

12.11.2020, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Alena Pokorná Malachová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o obchodních korporacích stanoví, že “minimální výše vkladu je 1 Kč, ledaže společenská smlouva určí, že výše vkladu je vyšší.”

Obchodní firma - pravidla její tvorby a její ochranaGarance

31.10.2020, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obchodní firma představuje významný identifikační znak společnosti s ručením omezeným, který ji odlišuje od jiných společností a obecně od jakékoliv právnické osoby. V podnikatelském prostředí společnost buduje svoji zákaznickou základnu prostřednictvím…

Sídlo společnostiGarance

30.10.2020, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sídlo společnosti je jedním ze základních identifikačních znaků každé právnické osoby včetně obchodních společností. Existence obchodní společnosti bez sídla je nemožná. Sídlo společnosti plní řadu funkcí a z tohoto důvodu je i zapisováno do obchodního…

Náležitosti obchodních listin společností a zásady některých způsobů jejich prezentace na internetuGarance

20.10.2020, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon o obchodních korporacích a občanský zákoník v některých oblastech přinesly společnostem nové povinnosti. Zaměříme se na oblast prezentace společností, zejména na to, jaké údaje jsou podnikatelé – společnosti povinni uvádět.…

Předmět podnikání (činnosti) s. r. o.Garance

13.7.2015, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost s ručením omezeným je zakládána k dosahování určitého účelu. Účel představuje nejen pojmový znak právnické osoby, ale zároveň odůvodňuje smysl její…

Živnostenské podnikáníGarance

13.7.2015, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V České republice je v praxi nejčastěji se vyskytujícím druhem podnikání tzv. živnostenské podnikání, jež je upraveno zejména v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších…

Švarcsystém - výkon závislé pracovní činnosti na živnostenské oprávnění/listGarance

10.9.2014, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer

Švarcsystém je „speciální” způsob vlastní realizace podnikatelských záměrů (faktický výkon „práce”) pro výkon pracovní činnosti v nestandardním právním vztahu.

Vklady do společnosti při jejím založeníGarance

2.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnost s ručením omezeným je typem obchodní korporace, která tvoří přechod od společnosti ryze osobní (veřejná obchodní společnost) ke společnosti ryze kapitálové (akciová společnost). Z tohoto důvodu je vznik podílu na společnosti s ručením omezeným…

Správa vkladů a osoba správce vkladu, jeho odpovědnostGarance

2.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jednání za společnost v období mezi založením a vznikem společnostiGarance

2.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společnosti s ručením omezeným vznikají ve dvou fázích. První fází je ustavení a druhou fází je samotný vznik právnické osoby. Společnost s ručením omezeným vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Jak jsme již psali v předchozích kapitolách, teprve zápisem do…

Postup při vzniku živnostenského oprávněníGarance

24.3.2014, Mgr. Zuzana Kittrichová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Než začnete činit kroky k ohlášení nové živnosti či podání žádosti o vydání koncese, je důležité si uvědomit, vůči komu budete tyto kroky směřovat.

Žádost o vydání konceseGarance

24.3.2014, Mgr. Zuzana Kittrichová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Většina z toho, co bylo uvedeno výše u ohlašování živnosti, se přiměřeně použije i v případě podání žádosti o koncesi – platí to pro příslušnost živnostenských úřadů, náležitosti formulářů i připojení nezbytných dokladů. Nad rámec těchto povinností jsou pro…

Živnostenské oprávněníGarance

24.3.2014, Mgr. Zuzana Kittrichová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprávnění provozovat živnost vzniká osobám již zapsaným do obchodního rejstříku, osobám, které se do něj nezapisují, a fyzickým osobám:

Druhy živnostíGarance

24.3.2014, Mgr. Zuzana Kittrichová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní rozdělení živností je podle způsobu vzniku živnostenského oprávnění na živnosti ohlašovací (vznikají ohlášením) a živnosti koncesované (vznikají udělením koncese). Živnosti ohlašovací, které představují většinu živností, se dále dělí na živnosti…

Co je to živnost?Garance

24.3.2014, Mgr. Zuzana Kittrichová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úpravu živnostenského podnikání nalezneme v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon”). Jedná se o obecný právní předpis, který stanoví podmínky pro podnikání fyzických i právnických…

Ohlášení živnostiGarance

24.3.2014, Mgr. Zuzana Kittrichová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak vyplývá z výše uvedeného, podává se ohlášení živnosti na Jednotném registračním formuláři u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu. Ohlášení živnosti musí obsahovat následující náležitosti, které se liší podle toho, zda je ohlašovatelem fyzická či…

Výkon podnikatelské činnostiGarance

24.3.2014, Mgr. Zuzana Kittrichová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vznikem živnostenského oprávnění právní regulace živnostenského podnikání zdaleka nekončí. Výkon podnikatelské činnosti s sebou přináší jak množství práv, tak i neméně rozsáhlé spektrum povinností, které jsou upraveny živnostenským zákonem, jakož i zvláštními…

Provozování živnostiGarance

24.3.2014, Mgr. Zuzana Kittrichová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Provozovat živnost mohou fyzické i právnické osoby, tuzemské i zahraniční, splní-li podmínky dle živnostenského zákona.

Nahrávám...
Nahrávám...