dnes je 31.3.2020

Informace k produktu

COVID-19 - to je momentálně téma, které řeší snad každý podnikatel. Situace není lehká, navíc se mění každou minutou, proto Vám přinášíme souhrn aktuálních informací, které by Vašemu podnikání měly pomoci. 

Podnikatel má téměř 1500 informačních povinností, navíc je nucen neustále sledovat měnící se zákony. Databáze Soukromý právník pro drobné podnikatele si klade za cíl podnikatelům život usnadnit - všechny povinnosti zde najde na jednom místě, na změny zákonů a důležité novinky ho databáze upozorní. Součástí předplatného je neomezený odpovědní servis - naši autoři zdarma poradí.

Novinky na portále:

  • reagujeme na vyvíjející se legislativu,
  • přidáváme nové vzorové smlouvy, šablony a směrnice,
  • zpracováváme témata podle Vašich přání a dotazů.

Předplatné

Nejnovější

MPO a ČMZRB již podpořily první podnikatele a vyhlašují záruční program COVID II

30.3.2020, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Praha, 30. března Českomoravská záruční a rozvojová banka společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlašuje program COVID II. Živnostníkům, tedy OSVČ, i malým a středním podnikům bude ručit za úvěry u komerčních bank a také jim ...

Podrobné informace o přijatých opatřeních v daňové oblasti související s koronavirem pro poplatníky fyzické osobyGarance

29.3.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V současné době prakticky celý svět bojuje s epidemií koronaviru a přijímá opatření k zamezení jeho dalšího šíření. Tato opatření samozřejmě mají mimořádný negativní dopad na ekonomiku a jednotlivé fyzické i právnické osoby. Česká republika přijala ke zmírnění…

Účinnosti sazbové novely zákona o DPH od 1.5.2020

27.3.2020, Zdroj: Finanční správa

Finanční správa České republiky upozorňuje daňové subjekty na skutečnost, že ačkoliv je zákonem pozastavena závěrečné fáze EET, oblast sazeb DPH je pozastavením EET nedotčena. Původní zákon č. 256/2019 Sb., kterým se u vybraných služeb a zboží od 1. 5. ...

O „ošetřovné“ pro OSVČ bude možné žádat od 1. dubna, a to přes živnostenské úřady

27.3.2020, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Z rozpočtu MPO bude v 1. etapě vyčleněno 100 milionů korun. Praha, 26. března Osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které musí v souvislosti karanténou zůstat doma s dítětem nebo hendikepovaným člověkem a nemohou podnikat, pomůže stát. ...

Náhrada škodyGarance

26.3.2020, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stav ke dni 25. 3. 2020 Od počátku března podnikly státní orgány řadu kroků k zamezení šíření infekčního onemocnění COVID-19. Těmito opatřeními byli dotčeni prakticky všichni obyvatelé České republiky, obzvláště tíživě však doléhají na ...

více článků
Nejčtenější

Automobil v podnikáníGarance

11.2.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je možné konstatovat, že jen málokterý podnikatel či živnostník se při svém podnikání obejde bez automobilu. Používání automobilu pro účely podnikatelské činnosti je naprosto běžnou a neodmyslitelnou součástí dnešní ekonomické reality. Používání automobilu ale…

Vzor - Smlouva o dílo (výhodnější pro zhotovitele)Garance

1.12.2013, Mgr. Iva Sládková, Zdroj: Verlag Dashöfer

VKV, s. r. o. IČO: 12345678 se sídlem Na rohu 6, 120 00 Praha 2 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123 zastoupena Přemyslem Stavařem, jednatelem (dále jako „ objednatel ” na straně jedné) a XXX, s. r. ...

Zelená stuhaArchiv

26.4.2019, doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Zakládání a obnova ploch a prvků zeleně. Jako součást realizace přeměna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné, obnova a budování cest, výstavba či rekonstrukce drobných stavebních objektů, ...

Podpora sociálního začleňování v SVL- výzva č. 52Archiv

13.5.2019, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Cílem výzvy je zlepšit dostupnost a udržitelnost kvalitních sociálních služeb, programů a činností v oblasti sociálního začleňování a k prevenci sociálního vyloučení. Finanční alokace výzvy (podpora) - Minimální výše ...

Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictvíArchiv

20.12.2019, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Výzva je určena všem, kteří usilují o obnovu zapsaných kulturních památek a o jejich oživení. Cílem je podpořit takové projekty, které propojí ochranu a obnovu památky s moderním a inovativním způsobem využití, které ...

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Stres management: jak předejít stresu v práci i mimo ni

6.4.2020, On-line, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Seminář, se zaměřuje na zbytečné příčiny stresu i na to, jak jim předejít. Jeho cílem je poukázat na pracovní a mentální zvyklosti, které ke stresu často bez našeho vědomí přispívají, i na ty, které mu brání, a ukázat jak je možné stresu v práci i mimo ni předejít, nebo se ho dokonce z velké části zbavit.

Účetnictví SVJ pro pokročilé - vybrané otázky

16.4.2020, Praha, Ing. Martin Durec

Seminář pro pokročilé účetní a členy výborů SVJ se bude věnovat problematickým oblastem a jejich řešení z pohledu účetnictví i daní.

Účetnictví společenství vlastníků jednotek

16.4.2020, Praha, Ing. Martin Durec

Seminář je určen jak pro začínající tak pro pokročilé účetní společenství vlastníků jednotek, a také pro členy výborů SVJ.

Efektivní asistentka - pravá ruka každého manažera

13.5.2020, Praha, Ing. Petra Palasová

Naučte se organizovat vlastní práci a chod kanceláře, jednat, vyjednávat, zvládat konfliktní situace v osobním i telefonickém kontaktu, reprezentovat firmu a zvládat stres a pracovní zátěž.

Jak chránit své nápady z pohledu duševního vlastnictví

14.5.2020, Praha, Mgr. Lucie Kianková, BA (Hons)

Během semináře se společně podíváme zejména na oblast průmyslových práv a ochrany výsledků technické i jiné duševní činnosti (patenty, design, ochranné známky), ochranu know-how, jména a domény. Dále se budeme věnovat e-commerce z pohledu e-shopů a nekalých obchodních praktik obchodníků na internetu, ochraně osobních údajů a také ochraně autorských děl. To vše rovněž z hlediska potřebné smluvní dokumentace a dalších právních podkladů. Problematika bude demonstrována na konkrétních příkladech z praxe

Soukromý právník pro drobné podnikatele LIVE
PLATEBNÍ METODY
Platební metody