dnes je 20.10.2019
Informace k produktu

Podnikatel má téměř 1500 informačních povinností, navíc je nucen neustále sledovat měnící se zákony. Databáze Soukromý právník pro drobné podnikatele si klade za cíl podnikatelům život usnadnit - všechny povinnosti zde najde na jednom místě, na změny zákonů a důležité novinky ho databáze upozorní. Součástí předplatného je neomezený odpovědní servis - naši autoři zdarma poradí.

Novinky na portále:

  • reagujeme na vyvíjející se legislativu,
  • přidáváme nové vzorové smlouvy, šablony a směrnice,
  • zpracováváme témata podle Vašich přání a dotazů.

Předplatné

Nejnovější

Gentlemanská dohoda k novele zákoníku práce

15.10.2019, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Koalice, odbory i zaměstnavatelé si podali ruce Praha, 14. října 2019 Spravedlivější výpočet dovolené nebo sdílené pracovní místo. To jsou některé ze změn, které obsahuje novela zákoníku práce z dílny MPSV. Aby byla cesta tohoto návrhu parlamentem co nejsnazší, ...

Výpočet DPH a zaokrouhlování od 1. 10. 2019

14.10.2019, Zdroj: Finanční správa

Došlo k vymezení nového postupu při výpočtu daně tzv. metodou shora, při které se daň a základ daně počítají z částky odpovídající výši úplaty, která je včetně daně...

Informace k rozšíření osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí při splnění zákonných podmínek při koupi jednotky v rodinném domě

11.10.2019, Zdroj: Finanční správa

Novela se bude moci aplikovat pouze na případy, kdy dojde k nabytí vlastnického práva k nemovité věciod1.11.2019 apozději. Praha, 11. října Finanční správa upozorňuje potenciální nabyvatele vlastnického práva k jednotce v rodinném domě, že k 1. listopadu ...

Aplikace- výzva VII.Garance

10.10.2019, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Cílem je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Míra podpory - dotace na ...

Partnerství znalostního transferu - výzva V.Garance

10.10.2019, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem urychlení inovačních procesů v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků. Vytvoření partnerství mezi ...

více článků
Nejčtenější

Zelená stuhaArchiv

26.4.2019, doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Zakládání a obnova ploch a prvků zeleně. Jako součást realizace přeměna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné, obnova a budování cest, výstavba či rekonstrukce drobných stavebních objektů, ...

Automobil v podnikáníGarance

21.5.2019, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je možné konstatovat, že jen málokterý podnikatel či živnostník se při svém podnikání obejde bez automobilu. Používání automobilu pro účely podnikatelské činnosti je naprosto běžnou a neodmyslitelnou součástí dnešní ekonomické reality. Používání automobilu ale…

Dotace pro sportoviště ve městech nad 10 000 obyvatelGarance

10.10.2019, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Výzva je určena pro sportovní zařízení ve vlastnictví měst s více než 10 000 obyvateli . Míra podpory - maximální výše dotace: mezi 15-40 mil. Kč. - maximální výše procentuální podpory: maximálně 50 %. Příjemci podpory - ...

Darovací smlouva z daňového hlediskaGarance

10.7.2019, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na úvod je nutné zdůraznit, že od roku 2014 došlo ke zrušení darovací daně a její inkorporaci do daně z příjmů. Daňové aspekty darovací smlouvy tak již budou posuzovány pouze z pohledu daně z příjmů a v souladu se ZDP, protože ZDDP byl k 31. 12. 2013 zrušen.…

Vzor - Smlouva o dílo (výhodnější pro zhotovitele)Garance

1.12.2013, Mgr. Iva Sládková, Zdroj: Verlag Dashöfer

VKV, s. r. o. IČO: 12345678 se sídlem Na rohu 6, 120 00 Praha 2 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123 zastoupena Přemyslem Stavařem, jednatelem (dále jako „ objednatel ” na straně jedné) a XXX, s. r. ...

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Efektivní asistentka - pravá ruka každého manažera

23.10.2019, Praha, Ing. Petra Palasová

Naučte se organizovat vlastní práci a chod kanceláře, jednat, vyjednávat, zvládat konfliktní situace v osobním i telefonickém kontaktu, reprezentovat firmu a zvládat stres a pracovní zátěž.

Specialista Corporate compliance a Compliance management systému v podnikové praxi

30.10. – 6.11.2019, Praha, JUDr. Pavel Koukal

Cyklus dvou seminářů účastníky podrobně seznámí s problematikou korporátní Compliance a s konceptem, strukturou a fungováním Compliance management systému (CMS).

Účetnictví společenství vlastníků jednotek

5.11.2019, Praha, Ing. Martin Durec

Seminář je určen jak pro začínající tak pro pokročilé účetní společenství vlastníků jednotek, a také pro členy výborů SVJ.

Oči jako rys

5.11.2019, Praha, PhDr. Ivana Feliciani

Pokud nosíte brýle nebo kontaktní čočky a Vaše vidění se nelepší, potom je nejvyšší čas něco s tím udělat. Náš organismus umí netušené věci a oči jsou jedním z orgánů, který je schopen regenerovat velmi rychle. Tento kurz pomůže regeneraci zraku nastartovat a dostanete návod, jak pokračovat a co dělat pro zdravé vidění po kurzu.

Účetnictví SVJ pro pokročilé - vybrané otázky

5.11.2019, Praha, Ing. Martin Durec

Seminář pro pokročilé účetní a členy výborů SVJ se bude věnovat problematickým oblastem a jejich řešení z pohledu účetnictví i daní.

Soukromý právník pro drobné podnikatele LIVE
PLATEBNÍ METODY
Platební metody