dnes je 18.6.2024

Pracovní smlouva - běžná variantaGarance

1.10.2023, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Dohoda o provedení práceGarance

2.12.2020, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Dohoda o zrušení dohody o provedení práceGarance

1.12.2020, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Dohoda o pracovní činnostiGarance

1.12.2020, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Výpověď dohody o pracovní činnostiGarance

1.12.2020, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Platový výměrGarance

6.7.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Dohoda o mzděGarance

6.7.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Dohoda o výkonu pracovní pohotovostiGarance

6.7.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Dohoda o výkonu práce přesčasGarance

6.7.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Mzdový výměrGarance

6.7.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Plná moc k převzetí mzdyGarance

5.7.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Dohoda o užití soukromého osobního vozidla k vykonání pracovní cestyGarance

5.7.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Žádost o zaplacení náhrady mzdy za dovolenouGarance

5.7.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Dohoda o bezhotovostní výplatě mzdyGarance

4.7.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Dohoda o srážkách ze mzdy - stravenky, nevyúčtované zálohyGarance

4.7.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Dohoda o bezhotovostní výplatě mzdyGarance

4.7.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Dohoda o srážkách ze mzdy - náhrada způsobené škody zaměstnancemGarance

3.7.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Dohoda o změně pracovní smlouvy - změna druhu práceGarance

10.4.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Dohoda o ukončení dočasného přidělení zaměstnanceGarance

10.4.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Jednostranné převedení na jinou práciGarance

10.4.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Dohoda o dočasném přidělení zaměstnanceGarance

10.4.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Příloha - dohoda o vážných provozních důvodech - sezonní práceGarance

10.4.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o vážných důvodech pro jiný postup při uzavírání a opakování pracovních poměrů na dobu určitou

Vzor - Dodatek pracovní smlouvyGarance

10.4.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Souhlas zaměstnance s přeložením do jiného místa výkonu práceGarance

10.4.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Dohoda o změně pracovního místa (místa výkonu práce) zaměstnanceGarance

10.4.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Pracovní smlouva, která obsahuje i informace podle ustanovení § 37 ZPGarance

9.4.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Pracovní smlouva - širší variantaGarance

9.4.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor s výkladem - Dohoda o způsobu náhrady škody dle § 263 ZPGarance

1.11.2018, JUDr. Vladimíra Knoblochová, JUDr. Alena Čechtická, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor s výkladem - Potvrzení zaměstnance o převzetí svěřených věcí dle § 251 odst. 1 ZPGarance

1.11.2018, JUDr. Vladimíra Knoblochová, JUDr. Alena Čechtická, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor s výkladem - Uznání závazku zaměstnance k náhradě škody způsobené z nedbalosti dle § 263 odst. 2 ZPGarance

1.11.2018, JUDr. Vladimíra Knoblochová, JUDr. Alena Čechtická, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor s výkladem - Dohoda o hmotné odpovědnostiGarance

1.11.2018, JUDr. Vladimíra Knoblochová, JUDr. Alena Čechtická, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor s výkladem - Dohoda o společné hmotné odpovědnosti dle § 252 a násl. ZPGarance

1.11.2018, JUDr. Vladimíra Knoblochová, JUDr. Alena Čechtická, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor s výkladem - Odstoupení od dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí dle § 256 ZPGarance

1.11.2018, JUDr. Vladimíra Knoblochová, JUDr. Alena Čechtická, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor s výkladem - Vnitřní předpis zaměstnavatele, jímž se upravuje poskytování zaměstnaneckých výhod ve společnostiGarance

1.11.2018, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento vnitřní předpis upravuje podmínky poskytování zaměstnaneckých výhod v obchodní společnosti Alfa, a. s., IČO 12345658, se sídlem Nedbalova 1856, Praha 5, PSČ 155 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1254…

Vzor s výkladem - Oznámení zaměstnavatele o výši požadované náhrady škody dle § 263 ZPGarance

1.11.2018, JUDr. Vladimíra Knoblochová, JUDr. Alena Čechtická, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor s výkladem - Dohoda o prohloubení kvalifikace podle § 234 odst. 2 a násl. ZPGarance

15.6.2018, JUDr. Alena Čechtická, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahrávám...
Nahrávám...