dnes je 22.5.2024

Právní úprava mezd a platůGarance

6.1.2024, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava mezd a platů je obsažena zejména v ustanovení části šesté zákoníku práce nazvaném „Odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost a srážky z příjmů z pracovněprávního…

Vzor - Dohoda o provedení práceGarance

2.12.2020, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práceGarance

1.12.2020, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní poměr nemusí být jedinou formou, prostřednictvím které může zaměstnavatel zajišťovat plnění svých úkolů, přestože ustanovení § 74 ZP stanoví, že zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru. Zákoník práce…

Vzor - Dohoda o zrušení dohody o provedení práceGarance

1.12.2020, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor - Dohoda o pracovní činnostiGarance

1.12.2020, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava změn v rámci pracovního poměruGarance

10.4.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní smlouva je základním písemným projevem vůle (dokumentem), kterým se zakládá pracovní poměr a z kterého vyplývají bližší pracovní podmínky zaměstnance. Obsah pracovního poměru (pracovní podmínky) vyplývají jak z právních předpisů, tak z vnitřních…

Dohoda o změně pracovní smlouvy (dodatek k pracovní smlouvě)Garance

10.4.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní poměr se zakládá běžně dvoustranným projevem vůle – pracovní smlouvou. Obsah pracovního poměru je proto možné změnit v souladu s ustanovením § 40 ZP pouze dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem na základě souhlasného projevu jejich vůle. Nelze…

Pracovní smlouvaGarance

9.4.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní poměr se zakládá ve většině případů pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. K založení pracovního poměru může dojít i jmenováním na vedoucí pracovní místo, ovšem to pouze v případech, na které odkazuje ust. § 33 odst. 3 ZP. Typicky se…

Vzor s výkladem - Dohoda o způsobu náhrady škody dle § 263 ZPGarance

1.11.2018, JUDr. Vladimíra Knoblochová, JUDr. Alena Čechtická, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor s výkladem - Potvrzení zaměstnance o převzetí svěřených věcí dle § 251 odst. 1 ZPGarance

1.11.2018, JUDr. Vladimíra Knoblochová, JUDr. Alena Čechtická, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor s výkladem - Uznání závazku zaměstnance k náhradě škody způsobené z nedbalosti dle § 263 odst. 2 ZPGarance

1.11.2018, JUDr. Vladimíra Knoblochová, JUDr. Alena Čechtická, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor s výkladem - Dohoda o hmotné odpovědnostiGarance

1.11.2018, JUDr. Vladimíra Knoblochová, JUDr. Alena Čechtická, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor s výkladem - Odstoupení od dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí dle § 256 ZPGarance

1.11.2018, JUDr. Vladimíra Knoblochová, JUDr. Alena Čechtická, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor s výkladem - Dohoda o společné hmotné odpovědnosti dle § 252 a násl. ZPGarance

1.11.2018, JUDr. Vladimíra Knoblochová, JUDr. Alena Čechtická, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor s výkladem - Oznámení zaměstnavatele o výši požadované náhrady škody dle § 263 ZPGarance

1.11.2018, JUDr. Vladimíra Knoblochová, JUDr. Alena Čechtická, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor s výkladem - Dohoda o prohloubení kvalifikace podle § 234 odst. 2 a násl. ZPGarance

15.6.2018, JUDr. Alena Čechtická, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor s výkladem - Dohoda o zvýšení kvalifikace podle § 234 a násl. ZPGarance

15.6.2018, JUDr. Alena Čechtická, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor s výkladem - Výpověď dohody o provedení práce podle § 77 odst. 4 ZPGarance

1.11.2017, JUDr. Alena Čechtická, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor s výkladem - Dohoda o zrušení dohody o pracovní činnosti podle § 77 odst. 4 ZPGarance

1.11.2017, JUDr. Alena Čechtická, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor s výkladem - Výpověď dohody o pracovní činnosti podle § 77 odst. 4 ZPGarance

1.11.2017, JUDr. Alena Čechtická, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor s výkladem - Dohoda o pracovní činnosti podle § 76 ZPGarance

1.11.2017, JUDr. Alena Čechtická, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor s výkladem - Dodatek k pracovní smlouvě podle § 40 odst. 1 ZPGarance

1.11.2017, JUDr. Alena Čechtická, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

uzavřený v souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, mezi

Vzor s výkladem - Pracovní smlouva, která obsahuje i informace podle § 37 ZPGarance

1.11.2017, JUDr. Alena Čechtická, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor s výkladem - Informace pro zaměstnance o obsahu pracovního poměru podle § 37 ZPGarance

1.11.2017, JUDr. Alena Čechtická, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor s výkladem - Dohoda o provedení práce podle § 75 a násl. ZPGarance

1.11.2017, Čechtická, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor s výkladem - Pracovní smlouva se sjednanou odvolatelností podle § 73 odst. 2 ZPGarance

1.11.2017, JUDr. Alena Čechtická, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Diskriminace zaměstnancůGarance

18.7.2017, Mgr. Milan Vaňkát, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mělo by být samozřejmé, že s žádným zaměstnancem není kvůli nějaké jeho specifické charakteristice zacházeno méně příznivě než s jiným zaměstnancem. Bohužel nežijeme v ideálním světě a s některými zaměstnanci se takto nepříznivě zachází, a to právě kvůli…

Vzor s výkladem - Pracovní smlouva na dobu neurčitou podle § 33 ZPGarance

1.6.2017, JUDr. Alena Čechtická, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právo zaměstnavatele kontrolovat zaměstnanceGarance

16.9.2016, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatelé pro zajištění svých podnikatelských zájmů využívají práci zaměstnanců, kterým k jejich činnosti poskytují řadu pracovních nástrojů, předmětů, hotovost, služební vozidla, počítače, prostředky dálkové komunikace a podobně, což odpovídá současné…

Pokračování v provozování živnostiGarance

12.6.2014, Mgr. Zuzana Kittrichová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zemře-li podnikatel, nemusí to automaticky znamenat konec jeho živnosti. Živnostenský zákon totiž umožňuje vyjmenovaným osobám v živnosti po smrti podnikatele pokračovat. Tato možnost byla podstatně rozšířena novelou živnostenského zákona č. 169/2012 Sb. Přitom…

Nahrávám...
Nahrávám...