dnes je 5.10.2022

Pojistné na sociální pojištění u osob samostatně výdělečně činnýchGarance

3.1.2022, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Za osobu samostatně výdělečně činnou se pro účely důchodového a nemocenského pojištění a pro účely placení pojistného považuje osoba, která vykonává samostatnou výdělečnou činnost, a osoba, která spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti, pokud…

Pojistné na sociální pojištění u zaměstnavatelů a zaměstnancůGarance

2.1.2022, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

U pojistného na sociální pojištění se rozlišují dva pojmy, a to poplatníci pojistného a plátci pojistného. Poplatníkem pojistného na sociální pojištění (tj. pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) jsou jednak…

Pojistné na sociální pojištěníGarance

2.1.2022, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojistné na sociální pojištění zahrnuje pojistné na sociální zabezpečení (kterým se rozumí pojistné na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění) a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Všichni poplatníci však neplatí vždy všechny tyto…

Pojistné na sociální a zdravotní pojištěníGarance

2.1.2022, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Významnou součástí odvodových povinností zaměstnavatelů, zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných je odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Toto pojistné odvádějí zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné; zaměstnavatelé přitom…

Nahrávám...
Nahrávám...