dnes je 22.5.2024

Input:

Vzor s výkladem - Žádost o navrácení lhůty v předešlý stav dle § 37 DŘ

1.12.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.1.5
Vzor s výkladem – Žádost o navrácení lhůty v předešlý stav dle § 37 DŘ

Ing. Zdeněk Morávek

Související právní předpis: 280/2009 Sb.

Karel Novák

Zahradní 5179

430 04 Chomutov

DIČ CZ12345678

Finanční úřad pro Ústecký kraj

Územní pracoviště v Chomutově

Bachmačská 1161

430 01 Chomutov

Chomutov 14. 4. 2015

Žádost o navrácení lhůty v předešlý stav (§ 37 daňového řádu)

Výzvou ze dne 15. 3. 2015 č. j. 112233/2015 jste mne v souladu s § 89 daňového řádu vyzvali k předložení daňových dokladů prokazujících nárok na odpočet daně z přidané hodnoty za období 01/2015. Výzvou byla stanovena 15denní lhůta od obdržení této výzvy. Tato lhůta skončila dnem 31. 3. 2015. Dne 26. 3. 2015 jsem byl ale s těžkým úrazem převezen do nemocnice, kde jsem byl hospitalizován až do 10. 4. 2015. Vzhledem k tomu, že doklady se nacházejí v mé kanceláři, do které nikdo nemá běžně přístup, stanovenou lhůtu jsem nemohl dodržet a daňové doklady v předepsané lhůtě předložit. V souladu s § 37 daňového řádu žádám proto o navrácení lhůty v předešlý stav a stanovení lhůty nové.

K doložení výše uvedených skutečností předkládám v příloze žádosti lékařské potvrzení o mé hospitalizaci.

Předem děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.

S pozdravem

.......................................

Karel Novák

Výklad:

Problematika navrácení lhůty v předešlý stav je upravena v § 37 daňového řádu. Osoba zúčastněná na správě daní je oprávněna požádat správce daně o navrácení lhůty v předešlý stav. Smyslem je obnovit běh lhůty a stanovit nový den skončení běhu lhůty.

Správce daně žádosti o navrácení lhůty v předešlý stav vyhoví, pokud je žádost řádně odůvodněna a tento důvod je možné považovat za závažný. Daňový řád

Nahrávám...
Nahrávám...