dnes je 22.5.2024

Nájem nebytových prostor, nájem prostor sloužících k podnikáníGarance

20.6.2020, Mgr. Adriana Kvítková, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti s přijetím NOZ jakožto jednotného civilního kodexu došlo ke sjednocení právní úpravy nájmu, kdy nájem je nově upraven již jen v NOZ a zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostorů, byl s účinností k 1. 1. 2014 zrušen. NOZ současně…

Nájem nebytových prostorGarance

19.6.2020, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nájem nebytových prostor tak, jak byl až do konce roku 2013 upraven zákonem č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, aktuální úprava civilního práva vtělená do zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník”)…

Vzor - Smlouva o nájmu bytuGarance

16.6.2020, Mgr. Adriana Kvítková, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o nájmu bytuGarance

15.6.2020, Mgr. Adriana Kvítková, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o nájmu bytu patří mezi zažité a tradiční instituty civilního práva, kdy historie tohoto smluvního vztahu sahá až k římskému právu. Podstata nájmu spočívá v povinnosti pronajímatele přenechat pronajatou věc nájemci k dočasnému užití, přičemž nájemce se…

Pacht - obecněGarance

29.6.2019, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Do právní úpravy občanského práva se úpravou pachtu vrátil tradiční právní institut, který náš právní řád znal až do roku 1964. Posledním zákonem, který pacht upravoval, byl občanský zákoník z roku 1950. Před 1. 1. 2014 byl institut, který je pachtu podobný,…

VýpůjčkaGarance

2.4.2019, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání. Jedná se o takzvanou reálnou smlouvu, neboť vzniká až přenecháním předmětu výpůjčky.…

Vzor - Smlouva o výpůjčce nemovitostiGarance

2.4.2019, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

VýprosaGarance

2.4.2019, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výprosu, latinsky precarium, znalo již i římské právo, a to jako takzvanou půjčku do odvolání. Výprosa byla jako právní vztah upravena již Obecným zákoníkem občanským z roku 1811, který ji však neupravoval jako samostatný smluvní typ, nýbrž byla upravena v…

Nájem obecněGarance

1.4.2019, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nájemní smlouva je jedním z nejčastěji se vyskytujících závazků. Její podstata zůstala podobná, jako tomu bylo v ObčZ.

Podnikatelský pronájem movitých věcíGarance

15.1.2015, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava nájmu je obsažena v § 2201 a násl. NOZ. Člení se přitom na obecnou úpravu, která se použije vždy, když zákon neobsahuje úpravu zvláštní, a dále NOZ obsahuje zvláštní ustanovení pro některé předměty nájmu, a to…

Nahrávám...
Nahrávám...