dnes je 9.4.2020

Informace k produktu

COVID-19 - to je momentálně téma, které řeší snad každý podnikatel. Situace není lehká, navíc se mění každou minutou, proto Vám přinášíme souhrn aktuálních informací, které by Vašemu podnikání měly pomoci. 

Podnikatel má téměř 1500 informačních povinností, navíc je nucen neustále sledovat měnící se zákony. Databáze Soukromý právník pro drobné podnikatele si klade za cíl podnikatelům život usnadnit - všechny povinnosti zde najde na jednom místě, na změny zákonů a důležité novinky ho databáze upozorní. Součástí předplatného je neomezený odpovědní servis - naši autoři zdarma poradí.

Novinky na portále:

  • reagujeme na vyvíjející se legislativu,
  • přidáváme nové vzorové smlouvy, šablony a směrnice,
  • zpracováváme témata podle Vašich přání a dotazů.

Předplatné

Nejnovější

Upravené podmínky pro získání podpory pro OSVČ

6.4.2020, Zdroj: Finanční správa

Program je oproti původnímu návrhu upraven tak, aby byl vůči žadatelům ještě benevolentnější. Praha, 3. dubna Ministerstvo financí a Finanční správa představují program přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru. Program je oproti ...

Řádně vyplněné tiskopisy jsou klíčové pro hladký průběh vyplácení ošetřovného

6.4.2020, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Jaké jsou nejčastější chyby při vyplňování žádostí o ošetřovné? Praha, 6. dubna Česká správa sociálního zabezpečení začala vyplácet prodloužené ošetřovné podle nové právní úpravy. Z prvních zkušeností je patrné, že pro hladký průběh celého procesu je v tuto ...

V boji proti koronaviru pomůže virtuální hackathon. Stát firmám v rámci něj nabídne finance, mentoring i volné kapacity

6.4.2020, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Jedná se o koncept, který spojuje stát, kraje, univerzity, firmy a asociace scílem urychlit realizaci vybraných projektů reflektujících priority naší země vboji proti koronaviru.

Desatero základních rad pro podnikatele

3.4.2020, Zdroj: Hospodářská komora ČR, ihned.cz, Verlag Dashöfer

Co dělat v době koronavirové pandemie? 1. BUĎTE INFORMOVANÍ Sledujte relevantní informace na Firma profi, Soukromý právník pro drobné podnikatele, webových stránkách ministerstev, nová nařízení vlády, oficiální portál pro podnikatele BusinessInfo.cz a webové ...

více článků
Nejčtenější

Automobil v podnikáníGarance

11.2.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je možné konstatovat, že jen málokterý podnikatel či živnostník se při svém podnikání obejde bez automobilu. Používání automobilu pro účely podnikatelské činnosti je naprosto běžnou a neodmyslitelnou součástí dnešní ekonomické reality. Používání automobilu ale…

Darovací smlouva z daňového hlediskaGarance

10.7.2019, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na úvod je nutné zdůraznit, že od roku 2014 došlo ke zrušení darovací daně a její inkorporaci do daně z příjmů. Daňové aspekty darovací smlouvy tak již budou posuzovány pouze z pohledu daně z příjmů a v souladu se ZDP, protože ZDDP byl k 31. 12. 2013 zrušen.…

Zelená stuhaArchiv

26.4.2019, doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměření dotačního titulu Zakládání a obnova ploch a prvků zeleně. Jako součást realizace přeměna nepropustných povrchů na propustné či polopropustné, obnova a budování cest, výstavba či rekonstrukce drobných stavebních objektů, ...

Změny právních předpisů od roku 2020Garance

14.1.2020, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zřejmě zásadním právním předpisem zveřejněným na konci roku 2019 s platností od 1. 1. 2020 bude zákon č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů. Zákon nabyl účinnosti dne 1. 1. 2020,…

Vzor - Smlouva o dílo (výhodnější pro zhotovitele)Garance

1.12.2013, Mgr. Iva Sládková, Zdroj: Verlag Dashöfer

VKV, s. r. o. IČO: 12345678 se sídlem Na rohu 6, 120 00 Praha 2 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123 zastoupena Přemyslem Stavařem, jednatelem (dále jako „ objednatel ” na straně jedné) a XXX, s. r. ...

více článků
Semináře - aktuální nabídka

Psychohygiena (nejen) ve stavu nouze II

15.4.2020, On-line, Ing. Petra Palasová

Seminář reaguje na aktuální potřebu zaměstnanců, manažerů, vedoucích pracovníků a dalších stresem ohrožených lidí zvládnout ve zdraví a pohodě, v klidu a bez depresivních propadů současnou náročnou situaci. Zároveň program vytváří kvalitní základ pro budování pohodového života i v běžném pracovním stereotypu.

Převod lékařské praxe na s.r.o. - 2. část

17.4.2020, On-line, Mgr. Bc. Martin Kůs

Jaké jsou výhody obou variant lékařské praxe a s.r.o.? On-line seminář volně navazuje na on-line seminář Převod lékařské praxe na s.r.o. - 1. část.

Právní minimum pro lékaře - 2. část

17.4.2020, On-line, Mgr. Bc. Martin Kůs

Na on-line semináři se seznámíte s problematikou informovaného souhlasu a poskytování zdravotních služeb bez souhlasu pacienta.

Psychohygiena (nejen) ve stavu nouze III

20.4.2020, On-line, Ing. Petra Palasová

Seminář reaguje na aktuální potřebu zaměstnanců, manažerů, vedoucích pracovníků a dalších stresem ohrožených lidí zvládnout ve zdraví a pohodě, v klidu a bez depresivních propadů současnou náročnou situaci. Zároveň program vytváří kvalitní základ pro budování pohodového života i v běžném pracovním stereotypu.

Mateřská a dceřiná společnost z daňového a účetního pohledu

27.4.2020, On-line, RNDr. Ivan Brychta

Cílem on-line semináře je ucelený rozbor problematiky mateřské a dceřiné společnosti z pohledu daní a účetnictví, zejména se zaměřením na daň z příjmů a možná osvobození příjmů u mateřské společnosti. Součástí výkladu bude rovněž společný systém zdanění při převodu obchodního závodu, výměně podílů, fúzi a rozdělení.

Soukromý právník pro drobné podnikatele LIVE
PLATEBNÍ METODY
Platební metody