dnes je 5.10.2022

Finanční správa eviduje více než 1,5 miliardy Kč na přeplatcích na silniční dani

22.9.2022, Zdroj: Finanční správa

Patříte-li mezi ty, kteří mají přeplatek, můžete si zažádat o jeho vrácení, nebo o převedení na jinou daň.

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů

22.9.2022, JUDr. Pavel Koukal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvky na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením se zvýší zpětně od července

15.9.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Maximální částka příspěvku se zvyšuje z 13 600 Kč na 14 200 Kč.

Podpora pečujících osob a sdílené péčeGarance

29.8.2022, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tato výzva si klade za cíl zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám, včetně služeb, které podporují přístup k bydlení a individuální péči, včetně zdravotní péče; modernizovat systémy sociální ochrany včetně…

Environmentální technologie a ekoinovace, zmírnění dopadů klimatických změn a ochrana přírodních zdrojůArchiv

29.8.2022, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Projekty zaměřené na řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, dále projekty zaměřené na environmentální technologie a ekoinovace, projekty orientované na zmírnění dopadů klimatických změn a ochranu přírodních…

Podpora služeb pro ohrožené děti, rodiny a mladé dospěléGarance

29.8.2022, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem výzvy je zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám, včetně služeb, které podporují přístup k bydlení a individuální péči, včetně zdravotní péče; modernizovat systémy sociální ochrany včetně prosazování přístupu…

Informace k „identifikaci“ nízkoemisního vozidla pro účely § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů

29.8.2022, Zdroj: Finanční správa

Takovým vozidlem se rozumí silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, které nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší.

Vláda upravila ochranu zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

26.8.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

V případě platební neschopnosti zaměstnavatele ztratí nárok na mzdu zaměstnanec, který byl členem statutárního orgánu zaměstnavatele.

Cestovní náhradyGarance

23.8.2022, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

S pracovními cestami je úzce spojena i povinnost zaměstnavatele poskytovat zaměstnancům stravné a náhrady, které zaměstnanci náleží v souvislosti s výkonem práce mimo místo výkonu práce a pravidelné pracoviště (cestovní náhrady). Zaměstnavatel je podle…

Automobil v podnikáníGarance

23.8.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je možné konstatovat, že jen málokterý podnikatel či živnostník se při svém podnikání obejde bez automobilu. Používání automobilu pro účely podnikatelské činnosti je naprosto běžnou a neodmyslitelnou součástí dnešní ekonomické reality. Používání automobilu ale…

Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práceGarance

22.8.2022, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce obsahuje úpravu náhrad výdajů poskytovaných v souvislosti s výkonem práce (část sedmá, ust. § 151 až 190 ZP), z nichž nejpodstatnější jsou náhrady cestovních výdajů, které jsou upravené v části sedmé i náhrada výdajů v souvislosti s výkonem…

Automobil a cestovní náhradyGarance

22.8.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi se lze celkem běžně setkat s případy, kdy s. r. o. využívá vypůjčené vozidlo. Institut výpůjčky je upraven v § 2193 a násl. NOZ, smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné…

5,25 miliardy korun pro podnikatele. MPO z OP TAK podpoří projekty výzkumu, vývoje a inovací

18.8.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Žádosti bude možné podávat žádosti od 1. září do 30. listopadu 2022.

Cookies lišty vykazují řadu nedostatků

2.8.2022, Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů

Zkvalitnění zdravotních služeb, preventivní programy, zdravotní gramotnost - OP Zaměstnanost plusGarance

27.7.2022, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem této výzvy je zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám, včetně služeb, které podporují přístup k bydlení a individuální péči, včetně zdravotní péče; modernizovat systémy sociální ochrany včetně prosazování…

Podpora sociální práce - OP Zaměstnanost plusGarance

27.7.2022, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem této výzvy je personálně posílit výkon sociální práce na obcích a krajích, zvýšit dostupnost sociální práce a zvýšit profesionální výkon sociálních pracovníků.

Konec digitálního divokého západu. MPO představilo Akt o digitálních službách

26.7.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ten má sjednotit unijní pravidla pro digitální služby, udržovat bezpečné online prostředí a chránit práva uživatelů.

MPO vyhlašuje výzvu programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití

20.7.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Díky tomu obce, kraje a městské části zregenerují zanedbané budovy a umožní jejich využití pro podnikatelské účely.

Kontroly firem ukázaly, že ukrajinští zaměstnanci pracují za férových podmínek

18.7.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

SÚIP zatím zahájil 311 takto zacílených kontrol, z nichž dokončil 90.

Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápěníGarance

5.7.2022, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem výzvy je modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění. Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění; rozvoj a propojování stávajících soustav zásobování tepelnou energií; instalace a modernizace technologických zařízení…

Informace k placení záloh na silniční daň

4.7.2022, Zdroj: Finanční správa

Zálohy jsou od 1. ledna 2022 zrušeny, došlo také k zúžení předmětu daně a snížení výše daně.

Podnikatelům i obyvatelům venkova pomůže druhá výzva programu Obchůdek 2021+

4.7.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Provozovatelé prodejen s potravinami a smíšeným zbožím mohou získat až 130 tisíc korun.

Sněmovna začala projednávat novelu zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku

28.6.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Jejím cílem je zvýšení ochrany spotřebitele a modernizace stávajících pravidel.

Blíží se dětské tábory a s tím spojené poskytování náhrady mzdy zaměstnancům, kteří na táborech působí jako personál

27.6.2022, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Zaměstnavatelům, kteří takovým zaměstnancům poskytují náhradu mzdy, refunduje toto plnění Česká správa sociálního zabezpečení.

Když dálky volají aneb Na jakou péči mám nárok v zahraničí?

17.6.2022, Zdroj: VZP

Opravdu je veškerá péče zdarma? A co když mne s úrazem odvezou do soukromé nemocnice? Jak je to s pojištěním mimo EU?

V OP TAK je pro podnikatele připraveno 81,5 miliardy korun

3.6.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Podpora je zaměřena na celé území ČR svýjimkou projektů realizovaných na území hl. m. Prahy.

Rodiny dostanou 5 tisíc na dítě, zjednoduší se příspěvek na bydlení

2.6.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Příspěvek pro děti je dalším krokem, kterým kabinet reaguje na zvyšující se ceny a inflaci.

Spotřební daň z benzínu a nafty se snižuje o 1,5 Kč na litr

1.6.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Zlevnění konečných cen pohonných hmot pro řidiče až o 1,80 Kč na litr předpokládá MF v řádu nejbližších dnů, nejpozději do jednoho týdne.

ECOFIN: Ministři financí EU schválili ČR navýšení limitu pro registraci k DPH

25.5.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Na dvojnásobek by měl vzrůst od příštího roku také limit pro využívání paušální daně.

Náklady na pohonné hmotyGarance

22.5.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

S používáním automobilů je spojena řada nákladů, které mají provozní charakter, a u kterých je nutné dobře posoudit jejich případnou daňovou účinnost. Velkou skupinu těchto nákladů představují náklady na pohonné hmoty (dále jen „PHM”).…

Od června se zvýší kompenzace, které nahrazují výdělek po pracovním úrazu nebo při nemoci z povolání

20.5.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Náhradu nákladů na výživu pozůstalých dostávají pozůstalí po zaměstnanci, který jim poskytoval výživu nebo měl povinnost ji poskytovat.

Sociální podniky mohou žádat o bezúročné úvěry

6.5.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Příjem žádostí do programu S-podnik běží do 30. 6. 2023, k dispozici je ještě přes 200 milionů Kč.

Rozdíly mezi zaměstnancem a OSVČ v povinnostech vůči ČSSZ

3.5.2022, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

V ČR je evidováno cca 4,5 milion zaměstnaných pojištěnců a přes 700 tisíc OSVČ.

S dopady nárůstu cen energií pomůže malým a středním podnikatelům nová záruka

13.4.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Záruka je poskytována bezúplatně až do výše 80 % zaručovaného úvěru poskytnutého podnikateli.

Vyšší životní minimum i pomoc firmám. MPO představilo balíček opatření kvůli zdražení energií

11.4.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

OSVČ a malé a střední podniky nejvíce zasažené vysokými cenami energií mohou využít novou záruku.

Daňové souvislosti obchodního podíluArchiv

6.4.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podíl představuje účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. Každý společník může mít pouze 1 podíl v téže obchodní korporaci. Základem pro stanovení podílu společníka v s. r. o. je jeho vklad. Jak totiž vyplývá z § 133…

Ode dneška mají lidé prchající z Ukrajiny volný přístup na trh práce

28.3.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Jejich zaměstnavatelé mají pouze evidenční a informační povinnost, která se vztahuje na všechny cizince pracující v ČR.

MPO zveřejnilo výzvu k programu COVID Nepokryté náklady - Sektorová podpora

28.3.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Žádosti se budou podávat prostřednictvím informačního systému AIS MPO.

Prominutí úroků z prodlení a prominutí úroku z posečkání na DPH pro podnikatele převážně provozující dopravu

25.3.2022, Zdroj: Finanční správa

Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty je nutno podávat v zákonných lhůtách.

Odstupné, jeho zdanění a odvod pojistnéhoGarance

24.3.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstupné představuje určitou formu odškodnění za ztrátu zaměstnání, kterou zaměstnanec nezavinil. Příslušná úprava je obsažena zejména v § 67 a 68 ZP.

Nejčastější chyby při vyplňování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

21.3.2022, Zdroj: Finanční správa

Jsou finanční podpory zdaňovány a jsou započítávány do vlastního příjmu manžela či manželky?

Zásadní změny v používání datových schránek

11.3.2022, Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právnické subjekty a podnikající fyzické osoby mají nastavenu datovou schránku tak, že příjem poštovních zpráv je povolen - jejich doručení do datové schránky tak už nemohou zabránit.

Nahrávám...
Nahrávám...