dnes je 19.8.2022

Cookies lišty vykazují řadu nedostatků

2.8.2022, Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů

Zkvalitnění zdravotních služeb, preventivní programy, zdravotní gramotnost - OP Zaměstnanost plusGarance

27.7.2022, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem této výzvy je zvyšovat rovný a včasný přístup ke kvalitním, udržitelným a cenově dostupným službám, včetně služeb, které podporují přístup k bydlení a individuální péči, včetně zdravotní péče; modernizovat systémy sociální ochrany včetně prosazování…

Podpora sociální práce - OP Zaměstnanost plusGarance

27.7.2022, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem této výzvy je personálně posílit výkon sociální práce na obcích a krajích, zvýšit dostupnost sociální práce a zvýšit profesionální výkon sociálních pracovníků.

Konec digitálního divokého západu. MPO představilo Akt o digitálních službách

26.7.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ten má sjednotit unijní pravidla pro digitální služby, udržovat bezpečné online prostředí a chránit práva uživatelů.

MPO vyhlašuje výzvu programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití

20.7.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Díky tomu obce, kraje a městské části zregenerují zanedbané budovy a umožní jejich využití pro podnikatelské účely.

Kontroly firem ukázaly, že ukrajinští zaměstnanci pracují za férových podmínek

18.7.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

SÚIP zatím zahájil 311 takto zacílených kontrol, z nichž dokončil 90.

Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápěníGarance

5.7.2022, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem výzvy je modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění. Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění; rozvoj a propojování stávajících soustav zásobování tepelnou energií; instalace a modernizace technologických zařízení…

Informace k placení záloh na silniční daň

4.7.2022, Zdroj: Finanční správa

Zálohy jsou od 1. ledna 2022 zrušeny, došlo také k zúžení předmětu daně a snížení výše daně.

Podnikatelům i obyvatelům venkova pomůže druhá výzva programu Obchůdek 2021+

4.7.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Provozovatelé prodejen s potravinami a smíšeným zbožím mohou získat až 130 tisíc korun.

Sněmovna začala projednávat novelu zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku

28.6.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Jejím cílem je zvýšení ochrany spotřebitele a modernizace stávajících pravidel.

Blíží se dětské tábory a s tím spojené poskytování náhrady mzdy zaměstnancům, kteří na táborech působí jako personál

27.6.2022, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Zaměstnavatelům, kteří takovým zaměstnancům poskytují náhradu mzdy, refunduje toto plnění Česká správa sociálního zabezpečení.

Když dálky volají aneb Na jakou péči mám nárok v zahraničí?

17.6.2022, Zdroj: VZP

Opravdu je veškerá péče zdarma? A co když mne s úrazem odvezou do soukromé nemocnice? Jak je to s pojištěním mimo EU?

V OP TAK je pro podnikatele připraveno 81,5 miliardy korun

3.6.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Podpora je zaměřena na celé území ČR svýjimkou projektů realizovaných na území hl. m. Prahy.

Rodiny dostanou 5 tisíc na dítě, zjednoduší se příspěvek na bydlení

2.6.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Příspěvek pro děti je dalším krokem, kterým kabinet reaguje na zvyšující se ceny a inflaci.

Spotřební daň z benzínu a nafty se snižuje o 1,5 Kč na litr

1.6.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Zlevnění konečných cen pohonných hmot pro řidiče až o 1,80 Kč na litr předpokládá MF v řádu nejbližších dnů, nejpozději do jednoho týdne.

ECOFIN: Ministři financí EU schválili ČR navýšení limitu pro registraci k DPH

25.5.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Na dvojnásobek by měl vzrůst od příštího roku také limit pro využívání paušální daně.

Cestovní náhradyGarance

20.5.2022, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

S pracovními cestami je úzce spojena i povinnost zaměstnavatele poskytovat zaměstnancům stravné a náhrady, které zaměstnanci náleží v souvislosti s výkonem práce mimo místo výkonu práce a pravidelné pracoviště (cestovní náhrady). Zaměstnavatel je podle…

Automobil v podnikáníArchiv

20.5.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je možné konstatovat, že jen málokterý podnikatel či živnostník se při svém podnikání obejde bez automobilu. Používání automobilu pro účely podnikatelské činnosti je naprosto běžnou a neodmyslitelnou součástí dnešní ekonomické reality. Používání automobilu ale…

Od června se zvýší kompenzace, které nahrazují výdělek po pracovním úrazu nebo při nemoci z povolání

20.5.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Náhradu nákladů na výživu pozůstalých dostávají pozůstalí po zaměstnanci, který jim poskytoval výživu nebo měl povinnost ji poskytovat.

Náklady na pohonné hmotyArchiv

19.5.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

S používáním automobilů je spojena řada nákladů, které mají provozní charakter, a u kterých je nutné dobře posoudit jejich případnou daňovou účinnost. Velkou skupinu těchto nákladů představují náklady na pohonné hmoty (dále jen „PHM”).…

Automobil a cestovní náhradyArchiv

18.5.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi se lze celkem běžně setkat s případy, kdy s. r. o. využívá vypůjčené vozidlo. Institut výpůjčky je upraven v § 2193 a násl. NOZ, smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné…

Sociální podniky mohou žádat o bezúročné úvěry

6.5.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Příjem žádostí do programu S-podnik běží do 30. 6. 2023, k dispozici je ještě přes 200 milionů Kč.

Rozdíly mezi zaměstnancem a OSVČ v povinnostech vůči ČSSZ

3.5.2022, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

V ČR je evidováno cca 4,5 milion zaměstnaných pojištěnců a přes 700 tisíc OSVČ.

S dopady nárůstu cen energií pomůže malým a středním podnikatelům nová záruka

13.4.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Záruka je poskytována bezúplatně až do výše 80 % zaručovaného úvěru poskytnutého podnikateli.

Vyšší životní minimum i pomoc firmám. MPO představilo balíček opatření kvůli zdražení energií

11.4.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

OSVČ a malé a střední podniky nejvíce zasažené vysokými cenami energií mohou využít novou záruku.

Daňové souvislosti obchodního podíluArchiv

6.4.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podíl představuje účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. Každý společník může mít pouze 1 podíl v téže obchodní korporaci. Základem pro stanovení podílu společníka v s. r. o. je jeho vklad. Jak totiž vyplývá z § 133…

Ode dneška mají lidé prchající z Ukrajiny volný přístup na trh práce

28.3.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Jejich zaměstnavatelé mají pouze evidenční a informační povinnost, která se vztahuje na všechny cizince pracující v ČR.

MPO zveřejnilo výzvu k programu COVID Nepokryté náklady - Sektorová podpora

28.3.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Žádosti se budou podávat prostřednictvím informačního systému AIS MPO.

Prominutí úroků z prodlení a prominutí úroku z posečkání na DPH pro podnikatele převážně provozující dopravu

25.3.2022, Zdroj: Finanční správa

Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty je nutno podávat v zákonných lhůtách.

Odstupné, jeho zdanění a odvod pojistnéhoArchiv

24.3.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstupné představuje určitou formu odškodnění za ztrátu zaměstnání, kterou zaměstnanec nezavinil. Příslušná úprava je obsažena zejména v § 67 a 68 ZP.

Nejčastější chyby při vyplňování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

21.3.2022, Zdroj: Finanční správa

Jsou finanční podpory zdaňovány a jsou započítávány do vlastního příjmu manžela či manželky?

Zásadní změny v používání datových schránek

11.3.2022, Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právnické subjekty a podnikající fyzické osoby mají nastavenu datovou schránku tak, že příjem poštovních zpráv je povolen - jejich doručení do datové schránky tak už nemohou zabránit.

MPO proplácí žádosti krajů v programu Obchůdek 2021+

7.3.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Jako první podal žádost Zlínský kraj a zároveň mu byla jako prvnímu kraji proplacena dotace ve výši 3 miliony korun.

Výzva pro podnikatele COVID - ADVENTNÍ TRHY

28.2.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Žádosti lze podávat od 1. března 2022 od 9:00 hod.do 1. dubna 2022 do 16:00 hod.

Konflikt na Ukrajině: Informace pro zaměstnavatele a cizince

25.2.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ti, kterým Ministerstvo vnitra udělilo speciální vízum, mohou žádat o dávky pomoci v hmotné nouzi.

Podpora narozených dětí - Jihočeský krajGarance

21.2.2022, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotace je určena obcím na podporu narozených dětí s trvalým bydlištěm na území Jihočeského kraje.

Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravyGarance

21.2.2022, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předmětem dotace je zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy, rozvoj cyklistiky, projektová dokumentace. Dotace je určena pro zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy jako jedné ze základních forem dojížďky do zaměstnání, škol, za službami a rozvoj…

Rozvoj nemotorové dopravy (cyklistické komunikace - běžecké trasy)Garance

21.2.2022, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotace je určena na podporu budování, zlepšování a udržování podmínek pro rozvoj nemotorové dopravy v Jihomoravském kraji jako součásti bezpečného provozu, zdravého životního stylu, snižování podílu individuální motorové dopravy, zvyšování podílu nemotorové…

Vláda schválila covidové programy pro podnikatele. Do týdne MPO vypíše podporu pro adventní trhy

17.2.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Pomoc se bude týkat oblastí cestovního ruchu, stravování, ubytování, prádelen, pořádání akcí, eventů a zájezdové dopravy.

Kdy musí podnikatelé využívající paušální režim podat daňové přiznání?

16.2.2022, Zdroj: Finanční správa

Pokud mu plyne jiný příjem než ze samostatné činnosti, který je vyšší než 15 000 Kč.

Přehled nejdůležitějších údajů pro sociální zabezpečení v roce 2022

15.2.2022, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Vše na jednom místě - důchodové i nemocenské pojištění, důchody, dávky nemocenského pojištění, sociální pojištění OSVČ i pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku…

Mzda a odměňování za práci zaměstnanců s. r. o.Garance

8.2.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každému zaměstnanci společnosti s ručením omezeným náleží za vykonanou práci mzda, případně odměna z dohod. Vyplacení mzdy je tedy vázáno na faktický výkon práce ze strany zaměstnance, nikoliv na pouhou existenci pracovněprávního vztahu. Z tohoto principu…

Vláda schválila konec pravidelného preventivního testování ve školách a firmách. Skončí 18. února

7.2.2022, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Vpřípadě náhle změny epidemiologické situace jsou Ministerstvo zdravotnictví i vláda připraveni adekvátně reagovat.

Nahrávám...
Nahrávám...