dnes je 23.10.2021

Input:

Vzor s výkladem - Žaloba na ochranu osobnosti dle § 81 NOZ s návrhem na náhradu nemajetkové újmy

1.12.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.2
Vzor s výkladem – Žaloba na ochranu osobnosti dle § 81 NOZ s návrhem na náhradu nemajetkové újmy

Mgr. Zuzana Červená

Související právní předpis: 89/2012 Sb.

Okresní soud pro Prahu 5

Náměstí Kinských 234/5

150 00 Praha 5

V Praze dne 28. 9. 2015

Žalobce: Petr Pokorný

narozen 14. 5. 1965

Králova 606, Praha 5

Žalovaný:Evžen Sýkora

narozen 13. 9. 1970

Strakonická 456, Praha 5

Žaloba na ochranu osobnosti a náhradu nemajetkové újmy ve výši 600 000

Soudní poplatek bude zaplacen na výzvu soudu.

DVOJMO

Přílohy:

 • - kopie internetových stránek společnosti WEBBCOM, s.r.o.,
 • - kopie výpisu z účtu společnosti WEBBCOM, s.r.o. v předmětném období,
 • - kopie výpisu z účtu žalobce v předmětném období,
 • - přípis žalobce ze dne 3. 1. 2015,
 • - přípis žalovaného ze dne 4. 2. 2015.

I.

Žalovaný od počátku prosince 2014 šíří o mé osobě nepravdivé a lživé informace týkající se mých kontaktů v zastoupení firmy WEBBCOM, s.r.o., kde jsem jednatelem, s konkurenční firmou ASKAN, s.r.o., a finančních převodů mezi těmito firmami. Veřejně mne obviňuje ze zneužití funkce jednatele společnosti WEBBCOM, s.r.o. tak, že na internetových stránkách firmy WEBBCOM, s.r.o. uvádí, že:

 • - jsem jako jednatel firmy WEBBCOM, s.r.o. záměrně podepsal nevýhodné smlouvy se společností ASKAN, s.r.o., s tím, že část peněz z těchto transakcí jsem si nechal odeslat na můj soukromý účet a tím jsem firmu WEBBCOM, s.r.o., poškodil,
 • - jako jednatel společnosti WEBBCOM, s.r.o., jsem vybral z firemního účtu částku 250.000 Kč a tuto jsem použil na rekonstrukci vlastní chalupy ve Vysokém nad Jizerou.

Důkazy:

 • - příslušné kopie internetových stránek,
 • - výslech účastníků,
 • - výslech statutárního zástupce společnosti ASKAN, s.r.o.

II.

Tvrzení uvedená žalovaným shora jsou lživá a nepravdivá, což dokládám svědeckými výpověďmi a důkazy. Moje důkazní povinnost spočívá v tom, že prokazuji, že žalovaný uvedená tvrzení veřejně šířil, což prostřednictvím internetových stránek také činil. Důkazní povinnost ohledně pravdivosti tam uváděných tvrzení má žalovaný.

Veškerá uváděná tvrzení jsou v rozporu se skutečností, neboť tato jednání, která žalovaný tvrdí, jsem nikdy nečinil, žádné finanční transakce neproběhly. Ani na chalupě ve Vysokém nad Jizerou nebyla od roku 2001 provedena žádná rekonstrukce. Žádné finanční prostředky jsem z firemního účtu pro soukromé účely tedy nepoužil.

Žalovaný se pod článek podepsal, tudíž je zřejmé, že je autorem těchto lživých informací a pomluv, které šířil a nadále šíří na veřejnosti.

Důkazy:

 • - internetové stránky společnosti WEBBCOM, s.r.o.

III.

Informace a tvrzení uváděné žalovaným jsou nejen nepravdivé, ale také způsobující újmu na mé cti, neboť negativně ovlivňují moji pověst na veřejnosti, vážnost ve společnosti, čest i soukromý život. Taktéž negativně ovlivňují moje pracovní postavení, stejně jako postavení v podnikatelských a obchodních vztazích. S ohledem na vážnost obvinění nyní zvažuji i podání trestního oznámení na žalovaného, jelikož jeho tvrzení ze mne činí osobu nedůvěryhodnou mezi obchodními partnery i spolupracovníky. Následky této skutečnosti jsem již pocítil při dojednávání obchodních aktivit s jinými obchodními firmami.

Tvrzení žalovaného tedy považuji za neoprávněné zásahy do mého práva na ochranu osobnosti podle § 81 občanského zákoníku, a proto využívám svého práva domáhat se, aby od neoprávněného zásahu bylo upuštěno a aby byl odstraněn jeho následek.

IV.

S ohledem na skutečnost, že nepravdivými tvrzeními došlo ke snížení mé vážnosti a mého postavení ve společnosti a ve veřejném i soukromém životě ve značné míře, považuji újmu, která mi byla způsobena, za velice závažnou.

Jednání žalovaného nebylo jednorázové, zmíněné nepravdivé informace zveřejňoval opakovaně a po delší dobu. Sleduje zřejmě jednak skandalizační cíle, jakož i moje odstoupení z funkce jednatele společnosti, kam by sám žalovaný rád nastoupil.

Zadostiučinění spočívající v odvolání nepravdivého údaje a v omluvě by proto nebylo zcela dostačující. S ohledem na ustanovení § 2956 občanského zákoníku mám nárok na náhradu nemajetkové újmy v penězích, která mi byla shora uvedeným jednáním žalovaného způsobena. Za přiměřenou považuji částku 600.000 Kč.

V.

S žalovaným jsem chtěl prvotně celou záležitost vyřídit smírně a vyzval jsem ho přípisem ze dne 3. 1. 2015 k tomu, aby tak nadále nečinil a věc napravil. Jeho odpověď ze dne 4. 2. 2015 byla taková, že nic napravovat nebude, a naopak ve svém počínání pokračoval. Jedná se tedy o dlouhodobé jednání vůči mé osobě se zcela zjevným cílem mne poškodit.

Důkazy:

 • - přípis žalobce ze dne 3. 1. 2015,
 • - přípis žalovaného ze dne 4. 2. 2015.

VI.

S ohledem na shora uvedené navrhuji vydání tohoto rozsudku:

Žalovaný je povinen zdržet se

Nahrávám...
Nahrávám...