dnes je 3.6.2023

Input:

Vzor s výkladem - Výpověď z nájmu bytu daná pronajímatelem pro neplacení nájemného dle § 2288 odst. 1 písm. a) NOZ

1.12.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.22.4
Vzor s výkladem - Výpověď z nájmu bytu daná pronajímatelem pro neplacení nájemného dle § 2288 odst. 1 písm. a) NOZ

Mgr. Petra Kejvalová

Vážený pan

Dalibor Vodička

247 11 Krucemburk 15

V ................................ dne ....................

Výpověď z nájmu bytu

Vážený pane Vodičko,

jakožto vlastník a pronajímatel bytové jednotky (č. p./č. jednotky) 687/28 nacházející se ve 4. podlaží domu – budovy č. p. 687 v ulici Jonášova, umístěné na pozemku p. č. 60/5 v katastrálním území Michle, obec Praha, okres Hlavní město Praha (vlastnické právo zapsáno na LV č. 1481 vedeném Katastrálním úřadem pro k. ú. Michle, obec Praha, okres Hlavní město Praha),

Vám tímto v souladu s § 2288 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "občanský zákoník), vypovídám nájem tohoto bytu.

Nájem k předmětnému bytu Vám vznikl na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi mnou jakožto pronajímatelem a Vámi jakožto nájemcem dne 15. 6. 2013, přičemž nájem byl sjednán na dobu určitou.

Tento nájem je Vám vypovězen z toho důvodu, že hrubě porušujete své povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy, a to zejména tím, že jste dlouhodobě řádně neplatil nájemné a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu.

Výpovědní doba je tříměsíční a v souladu s § 2286 odst. 1 občanského zákoníku běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co Vám výpověď dojde. Výpovědní doba skončí ke konci příslušného kalendářního měsíce.

Nahrávám...
Nahrávám...