dnes je 18.6.2024

Input:

Vzor s výkladem - Výpověď nájmu prostoru sloužícího podnikání sjednaného na dobu neurčitou daná pronajímatelem dle § 2312 NOZ

1.12.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.23.2
Vzor s výkladem – Výpověď nájmu prostoru sloužícího podnikání sjednaného na dobu neurčitou daná pronajímatelem dle § 2312 NOZ

Mgr. Pavla Krejčí

Doporučeně:

Ing. Libor Novák

Nádražní 8

150 00 Praha 5

Pavel Novotný

Říčanská 18

140 00 Praha 4

Praha 30. listopadu 2015

Výpověď z nájmu prostoru sloužícího podnikání

Vážený pane Novotný,

jako vlastník a pronajímatel nebytové jednotky č. (č. p./č. jednotky) 805/16, umístěné v 1. nadzemním podlaží domu – budovy Modřany č. p. 805, postavené na pozemku p. č. 3200 (zastavěná plocha a nádvoří), vše v katastrálním území Modřany, obec Praha, okres Hlavní město Praha, spolu s příslušným spoluvlastnickým podílem na domě č. p. 805, postaveném na pozemku p. č. 3200 v katastrálním území Modřany, obec Praha, okres Hlavní město Praha, ve výši 158/3698 k celku a s příslušným spoluvlastnickým podílem na pozemku p. č. 3200 v katastrálním území Modřany, obec Praha, okres Hlavní město Praha ve výši 158/3698 k celku, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, se sídlem v Praze, KP Praha, na listu vlastnictví č. 3258 a 6997 pro k. ú. Modřany, obec Praha, okres Hlavní město Praha, kterou užíváte na základě nájemní smlouvy prostoru sloužícího k podnikání ze dne 1. 1. 2014 (dále jen "nájemní smlouva"),

Vám tímto vypovídám nájem tohoto prostoru, a to v souladu s § 2312 zákona č. 89/2012

Nahrávám...
Nahrávám...