dnes je 22.5.2024

Input:

Vzor s výkladem - Rozvázání pracovního poměru výpovědí podle § 52 písm. h) ZP

15.6.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.28
Vzor s výkladem – Rozvázání pracovního poměru výpovědí podle § 52 písm. h) ZP

JUDr. Alena Čechtická, Ph.D.

Vážený pan

Filip Janoušek

nar. 12. 9. 1978

Palečkova 5

368 00 Písek

V Praze dne 22. 4. 2018

Rozvázání pracovního poměru výpovědí podle § 52 písm. h) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákoník práce")

Vážený pane Janoušku,

na základě pracovní smlouvy ze dne 1. 5. 2014 pracujete u společnosti Omega a.s., Veletržní 15, 368 00 Písek, jako vedoucí logistického oddělení s místem výkonu práce v Písku.

Dne 10. 4. 2018 jste byl Vaším ošetřujícím lékařem uznán dočasně práce neschopným. V této souvislosti Vám počalo běžet období 14 kalendářních dnů nemoci, v jejichž průběhu je zaměstnavatel v souladu s § 192 zákoníku práce povinen vyplácet Vám náhradu mzdy. Podle hlášení, které jste učinil u svého ošetřujícího lékaře při vzniku dočasné pracovní neschopnosti, jste se měl po dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti zdržovat v místě Vašeho bydliště na adrese Palečkova 5, Písek 368 00.

Při kontrole režimu dočasně práce neschopného pojištěnce konané u Vás doma dne 16. 4. 2018 jsme však zjistili, že se bohužel ve výše uvedeném místě pobytu nezdržujete. Stalo se tak na základě kontroly, kterou vykonal v uvedený den v 11.00 hodin dopoledne na uvedené adrese Váš přímý nadřízený Ing. Jiří Nosek, avšak bohužel bezvýsledně, neboť se mu ani přes opakované zvonění a klepání u Vašich dveří nepodařilo Vás zastihnout. Další kontrolu vykonaly dne 18. 4. 2018 v 10.00 hodin a dne 19. 4. 2018 v 8.00 hodin zaměstnankyně personálního oddělení naší společnosti Ing. Jiřina Novotná a Věra Bártová, avšak opět s negativním výsledkem, neboť se jim ani v jednom případě nepodařilo Vás na uvedené adrese zastihnout. V daných časech jste přitom neměl Vaším ošetřujícím lékařem povoleny vycházky, takže jste se měl jednoznačně zdržovat v nahlášeném místě pobytu. Při konání poslední kontroly bylo navíc kontrolujícími zaměstnankyněmi na základě sdělení několika sousedů z Vašeho domu zjištěno, že jste měl údajně se svou manželkou odjet na zahraniční dovolenou, a to již dne 11. 4. 2018.

O všech vykonaných kontrolách byl příslušnými zaměstnanci vyhotoven podrobný písemný záznam přiložený v příloze.

Po zjištění výše uvedené skutečnosti se Vás zaměstnankyně personálního oddělení snažily opakovaně kontaktovat jak telefonicky, tak e-mailem a vyžádat si Vaše vysvětlení k celé situaci. Bohužel se jim však nepodařilo Vás telefonicky zastihnout, přičemž na jimi zaslané e-maily jste do dnešního dne nereagoval.

Na základě výše uvedeného je zřejmé, že jste zvlášť hrubým způsobem porušil svou povinnost uvedenou v § 301 zákoníku práce, a sice povinnost dodržovat v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek podle zákona o nemocenském pojištění. Porušení povinnosti zdržovat se v místě pobytu určeném v rozhodnutí Vašeho ošetřujícího lékaře u Vás bylo v rámci kontrol prováděných zaměstnavatelem v souladu s § 192 odst. 6 zákoníku práce zjištěno dokonce opakovaně.

Vzhledem k tomu, že toto jednání je pro naši společnost zcela nepřijatelné, jsme bohužel nuceni Vám oznámit, že Váš pracovní poměr u naší společnosti tímto rozvazujeme výpovědí podle § 52 písm. h) zákoníku práce z důvodu porušení povinnosti zaměstnance stanovené v § 301a zákoníku práce zvlášť hrubým způsobem (tj. jedná se o zvlášť hrubé porušení povinnosti zaměstnance dodržovat v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek podle zákona o nemocenském pojištění).

Váš pracovní poměr u naší společnosti skončí uplynutím dvouměsíční výpovědní doby, tj. ke dni 30. 6. 2018.

Nejpozději v den skončení pracovního poměru jste povinen vrátit k rukám Vašeho přímého nadřízeného veškeré pracovní pomůcky a další věci, které Vám byly zaměstnavatelem svěřeny na účelem výkonu práce, včetně veškerých písemných dokumentů týkající se zaměstnavatele, vstupní karty do objektu

Nahrávám...
Nahrávám...