dnes je 18.6.2024

Input:

Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče

2.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3
Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem výzvy je zvýšení kvality a rozšíření spektra poskytované následné lůžkové péče. Dotaci lze čerpat na integrovanou péči, integraci zdravotních a sociálních služeb, podporu rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče dle aktivit A a B: A) Zvýšení kvality a rozšíření spektra poskytované následné lůžkové péče. B) Zvýšení dostupnosti následné lůžkové péče v regionech s nedostatečným pokrytím.

Míra podpory:

  • - Max. míra podpory 85 % z celkových způsobilých výdajů.
  • - Pro PO OSS je míra podpory až 100 % a pro NNO je míra podpory 95 %.
  • - Pro aktivitu A je maximální z celkových způsobilých výdajů 41,8 mil. Kč.
  • - Pro aktivitu B je maximální z celkových způsobilých výdajů 80 mil. Kč.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

  • - PO OSS, kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi,
  • - NNO, další subjekty poskytující
Nahrávám...
Nahrávám...