dnes je 1.3.2024

Input:

Transformace pobytových sociálních služeb

31.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.19
Transformace pobytových sociálních služeb

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem výzvy je podpora deinstitucionalizace systému sociálních služeb a transformace pobytových zařízení, poskytujících sociální služby pro osoby se zdravotním postižením (včetně osob s mentálním či kombinovaným postižením) a osoby s chronickým duševním onemocněním, které jsou závislé na péči, podpora rozvoje nových služeb komunitního typu poskytovaných terénní, ambulantní i pobytovou formou, včetně rozvoje a rozšiřování nástrojů pro identifikaci a odstraňování dopadů institucionalizace na uživatele pobytových sociálních služeb a rozvoje individuálního plánování podpory zaměřené na začlenění uživatelů pobytových služeb do běžného sociálního prostředí.

Míra podpory:

Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování): 250 000 000 CZK.

  • - minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK,
  • - maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

  • - nestátní neziskové organizace (NNO),
  • - městské
Nahrávám...
Nahrávám...