dnes je 31.3.2023

Input:

Obnova svahových nestabilit

30.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.19
Obnova svahových nestabilit

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem výzvy je podpora aktivit vedoucích ke stabilizaci a sanaci extrémních svahových nestabilit vzniklých v důsledku přírodních jevů. Podporu lze využít na stabilizování a sanace svahových nestabilit a skalních řícení ohrožující zdraví, majetek a bezpečnost, a která jsou evidována v "Registru svahových nestabilit".

Míra podpory:

  • - míra financování činí max. 80 % z celkových způsobilých výdajů,
  • - alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 100 mil. Kč.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

  • - obce, městské části hl. města Prahy, dobrovolné svazky obcí,
  • - rezortní organizace MŽP,
  • - nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti,
  • - církve a náboženské společnosti, fyzické osoby podnikající i nepodnikající.

Podporované aktivity

Mezi podporované aktivity této výzvy

Nahrávám...
Nahrávám...