dnes je 30.11.2023

Finanční správa zajistí zachování dostupnosti služeb veřejné správy

21.11.2023, Zdroj: Finanční správa

Společným cílem je deklarovat zájem na udržení kvality a rozsahu nejvíce žádaných služeb finančních úřadů.

Úřad k novelizaci právní úpravy datových schránek

17.11.2023, Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů

Podnikající fyzické osobě bude umožněn postup výmazu ze seznamu, jelikož může-li osoba požádat o zápis, je žádoucí, aby mohla kdykoliv změnit názor a požádat též o…

Transformace pobytových sociálních služebGarance

31.10.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní smlouva - běžná variantaGarance

1.10.2023, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Svoz a zpracování odpadu pro veřejný sektorGarance

18.9.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výzva se vztahuje na integrované projekty (ITI) svozu a zpracování odpadu Hradecko-pardubické, Mladoboleslavské, Ústecko-chomutovské a Plzeňské aglomerace. Podporována bude výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného…

Většina firem je k ekonomice v ČR skeptická, podle Fialy jsou nutné investice

1.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnikatelské organizace a iniciativy proto apelují na vládu, aby odstranila překážky, které brání zemi uskutečňovat strategické investice.

Novela zákoníku práceGarance

21.8.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poslanecká sněmovna schválila dne 28. 6. 2023 ve třetím čtení novelu zákoníku práce. Tento návrh Senát následně vrátil Poslanecké sněmovně s drobnými pozměňovacími návrhy. Pokud Poslanecká sněmovna návrh schválí a podepíše jej prezident, měla by novela nabýt…

Štrasburský soud upřesnil kritéria ochrany whistleblowerů

21.8.2023, Zdroj: justice.cz

Rozsah pojmu whistleblowing se vztahuje nejen na oznamování protiprávního jednání, ale i jednání, které je sice legální, ale přesto způsobilé poškozovat veřejný zájem.

Ošetřovné - když zdravý zaměstnanec pečuje o svého blízkého

3.8.2023, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Výše dávky odpovídá 60 % tzv. redukovaného denního vyměřovacího základu (od prvního kalendářního dne).

Cestovní náhradyArchiv

14.7.2023, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

S pracovními cestami je úzce spojena i povinnost zaměstnavatele poskytovat zaměstnancům stravné a náhrady, které zaměstnanci náleží v souvislosti s výkonem práce mimo místo výkonu práce a pravidelné pracoviště (cestovní náhrady). Zaměstnavatel je podle…

Vozidla ve vztahu zaměstnavatel vs zaměstnanecArchiv

14.7.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi je poměrně častou situací případ, kdy zaměstnavatel poskytne zaměstnanci vozidlo pro služební účely a současně mu umožní toto vozidlo používat i pro účely soukromé, a to bezplatně. I tato situace má řadu daňových dopadů a souvislostí, které je nutné…

Náklady na pohonné hmotyGarance

14.7.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

S používáním automobilů je spojena řada nákladů, které mají provozní charakter, a u kterých je nutné dobře posoudit jejich případnou daňovou účinnost. Velkou skupinu těchto nákladů představují náklady na pohonné hmoty (dále jen „PHM”).…

Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práceArchiv

13.7.2023, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákoník práce obsahuje úpravu náhrad výdajů poskytovaných v souvislosti s výkonem práce (část sedmá, ust. § 151 až 190 ZP), z nichž nejpodstatnější jsou náhrady cestovních výdajů, které jsou upravené v části sedmé i náhrada výdajů v souvislosti s výkonem…

Vláda představila Ozdravný balíček za bezmála 150 miliard

6.6.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

V nejvyšší míře se úsporná opatření dotknou národních dotačních titulů zejména pro podnikatele - 54,4 mld. Kč.

MPO přispěje 300 milionů korun na praktickou výuku studentů ve firmách

5.5.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo bude přijímat žádosti v období 17. května – 29. prosince 2023.

Multimodální osobní dopravaGarance

27.4.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tato výzva je zaměřena na podporu udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství, obecným záměrem výzvy je rozvoj městské mobility.

Nová evropská legislativa pomůže snižovat neoprávněné rozdíly v odměňování žen a mužů

25.4.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Cílem je zamezit diskriminaci, kdy ženy za stejnou či rovnocennou práci dostávají méně zaplaceno.

Senát schválil novelu, která posiluje ochranu zaměstnanců firem v úpadku

19.4.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Novelou dosáhneme adekvátní ochrany práv těch, jejichž zaměstnavatel se stal platebně neschopným, a proto dluží například na mzdách.

Základní informace k provozování e-shopuGarance

4.4.2023, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Mgr. Milan Vaňkát, Zdroj: Verlag Dashöfer

Internetový obchod (e-shop) slouží k nabídce a vyhledání zboží (služeb) s možností si je objednat, dále k příjmu takových objednávek od zákazníků, zprostředkování a evidence plateb a poskytování dalších informací o výrobcích či řešení…

Jak se vyhnout nejčastějším chybám při podávání daňového přiznání a na jaké změny platné od roku 2022 nezapomenout?

13.3.2023, Zdroj: Finanční správa

Termín pro podání tzv. papírových daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob letos připadá na pondělí 3. dubna 2023.

Podnikatele má před hrozbou úpadku zachránit novinka - preventivní restrukturalizace

9.3.2023, Zdroj: justice.cz

Smyslem této novinky je včas odhalit momentální finanční potíže podnikatelů a zahájit ozdravný proces.

Muzea - revitalizace, odborná infrastruktura a vybaveníGarance

2.3.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Specifickým cílem této výzvy je posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích. Mezi hlavní aktivity této výzvy patří revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost…

Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péčeGarance

2.3.2023, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem výzvy je zvýšení kvality a rozšíření spektra poskytované následné lůžkové péče. Dotaci lze čerpat na integrovanou péči, integraci zdravotních a sociálních služeb, podporu rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče dle aktivit A a B: A) Zvýšení kvality…

Paušální daň u daně z příjmů fyzických osobGarance

2.3.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smyslem úpravy paušální daně je co nejvíce zjednodušit proces vybírání daně z příjmů fyzických osob u podnikatelů, kteří vykonávají svou činnost v malém rozsahu. Cílovou skupinou, na které má paušalizace daně z příjmů a veřejných pojistných směřovat, jsou…

S internetovým obchodováním rostou i počty porušení zákonů

1.3.2023, Zdroj: Česká obchodní inspekce

ČOI uskutečnila 177 kontrol a porušení právních předpisů zjistila v 80 %.

Dotace pro podnikatele: co můžeme čekat v roce 2023, dočerpání OPPIK a OPTAKGarance

23.2.2023, Bc. et Bc. Ondřej Homola, Zdroj: Verlag Dashöfer

V posledním čtvrtletí roku 2022 byly definitivně spuštěny první výzvy v novém opreačním programu, který pro podnikatele spravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu, totiž v programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Spolu s ním probíhá také…

K povinnosti OSVČ podat daňové přiznání elektronicky

21.2.2023, Zdroj: Finanční správa

Zpřístupnění datové schránky zřizované ze zákona má podstatný dopad mj. na formu komunikace s finančními úřady a na doručování písemností.

Na pomoc s vysokými cenami energií požádaly velké firmy o více než 5,5 miliard korun

14.2.2023, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Výše dotace v této výzvě byla pro všechny oprávněné žadatele 30 % způsobilých nákladů a až 45 milionů korun.

Sleva na pojistném u zkrácených úvazků bude platit od začátku února

10.2.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Další sleva na sociálním pojištění se chystá od letošního července.

Písemnosti doručované zpřístupněnou datovou schránkou versus listinná podoba doručení

31.1.2023, Zdroj: Finanční správa

Konkrétní způsob komunikace je volen mj. s ohledem na povahu doručované písemnosti, její obsah a na projevenou vůli adresáta doručované písemnosti.

K paušální dani se pro letošní rok dosud přihlásilo až 32 tisíc nových živnostníků

16.1.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Daně a odvody tak bude tento rok paušálně platit až 100 tisíc živnostníků.

Daňové přiznání za zdaňovací období roku 2022Garance

12.1.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob bude za rok 2022 podáváno v souladu s § 136 DŘ do 3. 4. 2023. Lhůta pro podání daňového přiznání se prodlužuje na:

Nezdanitelné částky u fyzických osobGarance

12.1.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatník, který je fyzickou osobou, má možnost si od základu daně odečíst ještě některé další položky, které dále umožňují legálně snížit jeho daňovou zátěž. Jedná se zejména o nezdanitelné částky, které jsou upraveny v § 15 ZDP a týkají se výhradně fyzických…

Nahrávám...
Nahrávám...