dnes je 30.6.2022

Blíží se dětské tábory a s tím spojené poskytování náhrady mzdy zaměstnancům, kteří na táborech působí jako personál

27.6.2022, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Zaměstnavatelům, kteří takovým zaměstnancům poskytují náhradu mzdy, refunduje toto plnění Česká správa sociálního zabezpečení.

Když dálky volají aneb Na jakou péči mám nárok v zahraničí?

17.6.2022, Zdroj: VZP

Opravdu je veškerá péče zdarma? A co když mne s úrazem odvezou do soukromé nemocnice? Jak je to s pojištěním mimo EU?

V OP TAK je pro podnikatele připraveno 81,5 miliardy korun

3.6.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Podpora je zaměřena na celé území ČR svýjimkou projektů realizovaných na území hl. m. Prahy.

Rodiny dostanou 5 tisíc na dítě, zjednoduší se příspěvek na bydlení

2.6.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Příspěvek pro děti je dalším krokem, kterým kabinet reaguje na zvyšující se ceny a inflaci.

Spotřební daň z benzínu a nafty se snižuje o 1,5 Kč na litr

1.6.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Zlevnění konečných cen pohonných hmot pro řidiče až o 1,80 Kč na litr předpokládá MF v řádu nejbližších dnů, nejpozději do jednoho týdne.

ECOFIN: Ministři financí EU schválili ČR navýšení limitu pro registraci k DPH

25.5.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Na dvojnásobek by měl vzrůst od příštího roku také limit pro využívání paušální daně.

Cestovní náhradyGarance

20.5.2022, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

S pracovními cestami je úzce spojena i povinnost zaměstnavatele poskytovat zaměstnancům stravné a náhrady, které zaměstnanci náleží v souvislosti s výkonem práce mimo místo výkonu práce a pravidelné pracoviště (cestovní náhrady). Zaměstnavatel je podle…

Automobil v podnikáníGarance

20.5.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Je možné konstatovat, že jen málokterý podnikatel či živnostník se při svém podnikání obejde bez automobilu. Používání automobilu pro účely podnikatelské činnosti je naprosto běžnou a neodmyslitelnou součástí dnešní ekonomické reality. Používání automobilu ale…

Od června se zvýší kompenzace, které nahrazují výdělek po pracovním úrazu nebo při nemoci z povolání

20.5.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Náhradu nákladů na výživu pozůstalých dostávají pozůstalí po zaměstnanci, který jim poskytoval výživu nebo měl povinnost ji poskytovat.

Náklady na pohonné hmotyGarance

19.5.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

S používáním automobilů je spojena řada nákladů, které mají provozní charakter, a u kterých je nutné dobře posoudit jejich případnou daňovou účinnost. Velkou skupinu těchto nákladů představují náklady na pohonné hmoty (dále jen „PHM”).…

Automobil a cestovní náhradyGarance

18.5.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi se lze celkem běžně setkat s případy, kdy s. r. o. využívá vypůjčené vozidlo. Institut výpůjčky je upraven v § 2193 a násl. NOZ, smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné…

Sociální podniky mohou žádat o bezúročné úvěry

6.5.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Příjem žádostí do programu S-podnik běží do 30. 6. 2023, k dispozici je ještě přes 200 milionů Kč.

Rozdíly mezi zaměstnancem a OSVČ v povinnostech vůči ČSSZ

3.5.2022, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

V ČR je evidováno cca 4,5 milion zaměstnaných pojištěnců a přes 700 tisíc OSVČ.

S dopady nárůstu cen energií pomůže malým a středním podnikatelům nová záruka

13.4.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Záruka je poskytována bezúplatně až do výše 80 % zaručovaného úvěru poskytnutého podnikateli.

Vyšší životní minimum i pomoc firmám. MPO představilo balíček opatření kvůli zdražení energií

11.4.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

OSVČ a malé a střední podniky nejvíce zasažené vysokými cenami energií mohou využít novou záruku.

Daňové souvislosti obchodního podíluGarance

6.4.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podíl představuje účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí. Každý společník může mít pouze 1 podíl v téže obchodní korporaci. Základem pro stanovení podílu společníka v s. r. o. je jeho vklad. Jak totiž vyplývá z § 133…

Ode dneška mají lidé prchající z Ukrajiny volný přístup na trh práce

28.3.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Jejich zaměstnavatelé mají pouze evidenční a informační povinnost, která se vztahuje na všechny cizince pracující v ČR.

MPO zveřejnilo výzvu k programu COVID Nepokryté náklady - Sektorová podpora

28.3.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Žádosti se budou podávat prostřednictvím informačního systému AIS MPO.

Prominutí úroků z prodlení a prominutí úroku z posečkání na DPH pro podnikatele převážně provozující dopravu

25.3.2022, Zdroj: Finanční správa

Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty je nutno podávat v zákonných lhůtách.

Odstupné, jeho zdanění a odvod pojistnéhoArchiv

24.3.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstupné představuje určitou formu odškodnění za ztrátu zaměstnání, kterou zaměstnanec nezavinil. Příslušná úprava je obsažena zejména v § 67 a 68 ZP.

Nejčastější chyby při vyplňování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

21.3.2022, Zdroj: Finanční správa

Jsou finanční podpory zdaňovány a jsou započítávány do vlastního příjmu manžela či manželky?

Zásadní změny v používání datových schránek

11.3.2022, Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právnické subjekty a podnikající fyzické osoby mají nastavenu datovou schránku tak, že příjem poštovních zpráv je povolen - jejich doručení do datové schránky tak už nemohou zabránit.

MPO proplácí žádosti krajů v programu Obchůdek 2021+

7.3.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Jako první podal žádost Zlínský kraj a zároveň mu byla jako prvnímu kraji proplacena dotace ve výši 3 miliony korun.

Výzva pro podnikatele COVID - ADVENTNÍ TRHY

28.2.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Žádosti lze podávat od 1. března 2022 od 9:00 hod.do 1. dubna 2022 do 16:00 hod.

Konflikt na Ukrajině: Informace pro zaměstnavatele a cizince

25.2.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ti, kterým Ministerstvo vnitra udělilo speciální vízum, mohou žádat o dávky pomoci v hmotné nouzi.

Podpora narozených dětí - Jihočeský krajGarance

21.2.2022, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotace je určena obcím na podporu narozených dětí s trvalým bydlištěm na území Jihočeského kraje.

Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravyGarance

21.2.2022, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předmětem dotace je zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy, rozvoj cyklistiky, projektová dokumentace. Dotace je určena pro zkvalitnění infrastruktury cyklistické dopravy jako jedné ze základních forem dojížďky do zaměstnání, škol, za službami a rozvoj…

Rozvoj nemotorové dopravy (cyklistické komunikace - běžecké trasy)Garance

21.2.2022, Mgr. Petr Burda, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotace je určena na podporu budování, zlepšování a udržování podmínek pro rozvoj nemotorové dopravy v Jihomoravském kraji jako součásti bezpečného provozu, zdravého životního stylu, snižování podílu individuální motorové dopravy, zvyšování podílu nemotorové…

Vláda schválila covidové programy pro podnikatele. Do týdne MPO vypíše podporu pro adventní trhy

17.2.2022, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Pomoc se bude týkat oblastí cestovního ruchu, stravování, ubytování, prádelen, pořádání akcí, eventů a zájezdové dopravy.

Kdy musí podnikatelé využívající paušální režim podat daňové přiznání?

16.2.2022, Zdroj: Finanční správa

Pokud mu plyne jiný příjem než ze samostatné činnosti, který je vyšší než 15 000 Kč.

Přehled nejdůležitějších údajů pro sociální zabezpečení v roce 2022

15.2.2022, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Vše na jednom místě - důchodové i nemocenské pojištění, důchody, dávky nemocenského pojištění, sociální pojištění OSVČ i pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku…

Mzda a odměňování za práci zaměstnanců s. r. o.Garance

8.2.2022, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každému zaměstnanci společnosti s ručením omezeným náleží za vykonanou práci mzda, případně odměna z dohod. Vyplacení mzdy je tedy vázáno na faktický výkon práce ze strany zaměstnance, nikoliv na pouhou existenci pracovněprávního vztahu. Z tohoto principu…

Vláda schválila konec pravidelného preventivního testování ve školách a firmách. Skončí 18. února

7.2.2022, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Vpřípadě náhle změny epidemiologické situace jsou Ministerstvo zdravotnictví i vláda připraveni adekvátně reagovat.

Zdanění příjmů jednatelůGarance

31.1.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příjmy za práci jednatelů s. r. o. jsou příjmem ze závislé činnosti podle § 6 odst. 1 písm. c) ZDP, jedná se o odměny člena orgánu právnické osoby, v souladu s § 44 odst. 5 ZOK je statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným každý jednatel, ledaže…

Přehled změn právních předpisů od roku 2022Garance

31.1.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejdříve začněme předpisy, které byly zveřejněné ve Sbírce zákonů.

Automobil a daňové odpisyGarance

28.1.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dalším významným daňovým nákladem souvisejícím s provozem automobilu jsou daňové odpisy. Jejich úprava je obsažena v § 26 až 33 ZDP a významná je dále příloha č. 1 ZDP, která obsahuje rozdělení hmotného majetku do odpisových skupin.…

Dlouhodobé ošetřovnéGarance

26.1.2022, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dlouhodobé ošetřovné je dávkou nemocenského pojištění a bylo zavedeno od 1. června 2018. Nárok na dlouhodobé ošetřovné má pojištěnec, tj. zaměstnanec nebo OSVČ, který je účasten nemocenského pojištění a který pečuje o osobu, která byla propuštěna…

Sociální pojištění společníkůGarance

25.1.2022, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sociální pojištění zahrnuje obecně nemocenské pojištění, které upravuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, a důchodové pojištění, které upravuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Pojistné na sociální pojištění upravuje zákon č. 589/1992…

Zdravotní pojištění společníkůGarance

25.1.2022, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdravotní pojištění je upraveno zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění; pojistné na zdravotní pojištění upravuje zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Společníci mají pro účely zdravotního pojištění postavení…

Vozidla ve vztahu zaměstnavatel vs zaměstnanecArchiv

19.1.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi je poměrně častou situací případ, kdy zaměstnavatel poskytne zaměstnanci vozidlo pro služební účely a současně mu umožní toto vozidlo používat i pro účely soukromé, a to bezplatně. I tato situace má řadu daňových dopadů a souvislostí, které je nutné…

S posledním lednovým dnem skončí možnost požádat o příspěvek na provoz dětských skupin

18.1.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Tuto podporu mohou využít na pokrytí nákladů na mzdy, povinné další vzdělávání pečujících osob, spotřební materiál, stravování dětí aj.

MF zatím eviduje zhruba 22 300 nových přihlášek k paušální dani

14.1.2022, Zdroj: Ministerstvo financí

Podle odhadu MF bude letos paušální daň využívat přes 80 tisíc živnostníků.

Přehled změn právních předpisů od roku 2022Garance

11.1.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nejdříve začněme předpisy, které byly zveřejněné ve Sbírce zákonů.

Povinné testování zaměstnanců na covid-19Archiv

11.1.2022, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nezdanitelné částky u fyzických osobGarance

10.1.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatník, který je fyzickou osobou, má možnost si od základu daně odečíst ještě některé další položky, které dále umožňují legálně snížit jeho daňovou zátěž. Jedná se zejména o nezdanitelné částky, které jsou upraveny v § 15 ZDP a týkají se výhradně fyzických…

Nahrávám...
Nahrávám...