dnes je 22.5.2024

Input:

Výzva zaměstnavatele k úhradě části nákladů vynaložených zaměstnavatelem na zvýšení kvalifikace dle § 234 a 235 ZP (březen 2012)

1.4.2008, Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.5
Výzva zaměstnavatele k úhradě části nákladů vynaložených zaměstnavatelem na zvýšení kvalifikace dle § 234 a 235 ZP (březen 2012)

Výzva zaměstnavatele k úhradě části nákladů vynaložených zaměstnavatelem na zvýšení kvalifikace dle § 234 a 235 ZP

 

 

Petr Rozvařil

nar.: 15. listopadu 1972

Vodňanského 12

253 01Hostivice

 

 

V Praze dne 15. února 2012

 

 

Věc: Výzva k úhradě části nákladů vynaložených zaměstnavatelem na zvýšení kvalifikace

 

 

Vážený pane,

 

na základě pracovní smlouvy uzavřené dne 1. ledna 2007 pracujete u naší společnosti jako programátor, a to ode dne 1. ledna 2007 (dále jako „Pracovní smlouva“).

 

Na základě dohody o zvýšení kvalifikace uzavřené mezi naší společností a Vámi dne 1. března 2010 Vám naše společnost umožnila zvýšení kvalifikace, a to účastí na školení týkajícího se programování v jazyku JAVA (dále jako „Dohoda o zvýšení kvalifikace“).

 

V souvislosti se zvýšením kvalifikace Vám naše společnost poskytla pracovní úlevy a hmotné zabezpečení v rozsahu sjednaným v Dohodě o zvýšení kvalifikace a stanoveném platnými právními předpisy. Vaším závazkem sjednaném v Dohodě o zvýšení kvalifikace bylo setrvat po úspěšném zvýšení kvalifikace u naší společnosti po dobu 1 roku. Závěrečnou zkoušku, kterou bylo zvýšení Vaší kvalifikace dokončeno, jste složil dne 1. června 2011, tzn., že jste měl setrvat v pracovním poměru u naší společnosti nejméně do 1. června 2012.

Vzhledem ke skutečnosti, že jste pracovní poměr u naší společnosti rozvázal výpovědí ke dni
31. ledna 2012 a není dán žádný důvod, pro který by Vaše povinnost k úhradě nákladů nevznikla, jste povinen uhradit část nákladů ve výši 15 000,- Kč, které naše společnost vynaložila na zvýšení Vaší kvalifikace.

 

Výše části nákladů, kterou jste povinen v souladu s Dohodou o zvýšení kvalifikace uhradit naší společnosti, je podrobně vyčíslena v příloze tohoto dopisu.

 

Částku ve výši 15 000,- Kč uhraďte, prosím, nejpozději do 15. března 2012 na účet naší společnosti č. 19-34276543/0100 vedený u Komerční banky, a. s.

 

Budete-li mít jakékoliv dotazy či připomínky, kontaktujte, prosím, paní Petru Novákovou, na tel.: 220 675 432.

 

S pozdravem,

 

 

.........................................

COMP, s. r. o.

Ing. Petr Novotný,

jednatel

 

 

 

 

Poznámky:

 

V případě, že zaměstnanec nesplní svůj závazek z kvalifikační

Nahrávám...
Nahrávám...