dnes je 15.7.2020

Input:

Úspory energie - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu - Výzva III.

5.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.9
Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva III.

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem programu a výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku.

Míra podpory

  • - minimální výše podpory jsou 2 mil. Kč a pro žadatele je tedy nutná instalace řádově stovek panelů s počáteční investicí alespoň 4 mil. Kč,
  • - maximální výše podpory je 50 mil. Kč,
  • - malý podnik – 80 % ZV,
  • - střední podnik – 70 % ZV,
  • - velký podnik – 60 % ZV.

Příjemci podpory

  • - malé a střední podniky,
  • - velké podniky včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí (až do výše 100 %) obcí, měst, krajů a státu,