dnes je 18.6.2024

Input:

Svoz a zpracování odpadu pro veřejný sektor

18.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.20
Svoz a zpracování odpadu pro veřejný sektor

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Výzva se vztahuje na integrované projekty (ITI) svozu a zpracování odpadu Hradecko-pardubické, Mladoboleslavské, Ústecko-chomutovské a Plzeňské aglomerace. Podporována bude výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT ("Pay-as-You-Throw"). Podporovány budou i třídící systémy pro separaci odpadů a zařízení pro energetické využití odpadů, včetně bioplynových stanic.

Míra podpory:

  • - Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 632 mil. Kč.

Pro jednotlivé ITI aglomerace je alokace rozdělena následovně:

  • - ITI Hradecko-pardubické aglomerace – 200 mil. Kč,
  • - ITI Mladoboleslavská aglomerace – 200 mil. Kč,
  • - ITI Ústecko-chomutovské aglomerace – 32 mil. Kč a
  • - ITI Plzeňské aglomerace – 200 mil. Kč.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

  • - kraje, obce, veřejný sektor a subjekty nakládající s odpady v rámci uvedených ITI aglomerací.

Podporované aktivity

Mezi podporované aktivity této výzvy patří:

  • - Opatření 1.5.5 Výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory
Nahrávám...
Nahrávám...