dnes je 9.4.2020

Input:

Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví

20.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.51
Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Výzva je určena všem, kteří usilují o obnovu zapsaných kulturních památek a o jejich oživení. Cílem je podpořit takové projekty, které propojí ochranu a obnovu památky s moderním a inovativním způsobem využití, které bude trvale udržitelné a bude mít pozitivní dopad na rozvoj regionu a život místních obyvatel. Hledáme výjimečné projekty, které mají vizi o využití obnovené památky a které vytvoří sítě vlastníků, správců a manažerů, místních komunit, soukromého sektoru a místní a regionální správy a zaručí, že obnovené kulturního dědictví bude fungovat i po ukončení projektu. Projekty mohou využít odbornou asistenci nebo inspiraci z donorských zemí v rámci partnerské spolupráce. Velmi vítanou současní projektů jsou vzdělávací akce nejen v oblasti obnovy či restaurování, ale také v rámci managementu kulturních památek a kulturním podnikání.

Finanční alokace výzvy (podpora):

  • - Alokace výzvy: 482