dnes je 15.7.2020

Input:

Program TAČR ÉTA - IV. veřejná soutěž

30.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.49
Program TAČR ÉTA - IV. veřejná soutěž

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Technologická agentura ČR (dále jen ”TA ČR“) připravuje 4. veřejnou soutěž Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Tato veřejná soutěž bude zaměřena na zmírňování negativních celospolečenských dopadů a využívání nových příležitostí v reakci na řešení důsledků krize spojené s pandemií COVID-19, a to zejm. v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické a kulturní.

Finanční alokace výzvy (podpora)

  • - Předpokládaná výše alokace na veřejnou soutěž: 100 mil. Kč,
  • - Max. částka podpory na projekt: 4 mil. Kč,
  • - Max. intenzita podpory na projekt: 80 %.

Příjemci podpory

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

  • - výzkumná organizace (v roli hlavního uchazeče i jako dalšího účastníka),
  • - podnik (v roli hlavního uchazeče i jako dalšího