dnes je 15.7.2020

Input:

Program Doprava 2020+

30.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.51
Program Doprava 2020+

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem programu je modernizace dopravního sektoru s ohledem na udržitelnost, bezpečnost a společenské potřeby. Hlavním cílem programu je rozvíjet dopravní sektor způsobem, který bude reflektovat společenské potřeby, akceleruje technologický a znalostní rozvoj ČR a napomůže tak růstu konkurenceschopnosti ČR.

Finanční alokace výzvy (podpora)

  • - maximální výše podpory na jeden projekt: 50 mil. Kč,
  • - maximální intenzita podpory na jeden projekt: 80 %.

Příjemci podpory

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

  • - výzkumné organizace;
  • - podniky;
  • - organizační složky státu;
  • - územní samosprávné celky.

Nezbytnou podmínkou pro podání projektu je zajištění interního či externího aplikačního garanta. Aplikační garant je subjekt, který má za úkol uplatnit výstupy/výsledky a zajistit tak jejich praktické využití. V každém návrhu projektu musí být alespoň jeden aplikační garant se