dnes je 5.3.2021

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled o příjmech a výdajích

24.4.2019, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Přehled za rok 2018 je OSVČ povinna podat nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, tj. do2. 5. 2019...

Každá OSVČ, která alespoň po část roku 2018 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, má povinnost podat příslušné správě sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) na předepsaném tiskopise Přehled o příjmech a výdajích OSVČ a dalších údajích za rok 2018 (dále jen Přehled).

Přehled za rok 2018 je OSVČ povinna podat na předepsaném tiskopise příslušné OSSZ:

  • nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, tj. nejpozději do 2. 5. 2019.
  • pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce a OSVČ tuto
Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Soukromý právník pro drobné podnikatele.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.
Nahrávám...
Nahrávám...