dnes je 9.4.2020

Input:

Podpora sociálního začleňování v SVL- výzva č. 52

13.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.58
Podpora sociálního začleňování v SVL- výzva č. 52

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem výzvy je zlepšit dostupnost a udržitelnost kvalitních sociálních služeb, programů a činností v oblasti sociálního začleňování a k prevenci sociálního vyloučení.

Finanční alokace výzvy (podpora)

  • - Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč
  • - Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 20 000 000 Kč.

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:

  • - Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
  • - Státní rozpočet – 0 – 15 % dle kategorie žadatele.

Příjemci podpory

  • - nestátní neziskové organizace, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, spolky, nadace, sociální družstva, obce, organizace zřizované obcemi (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, školy a školská zařízení), organizace zřizované kraji (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, školy a školská zařízení), dobrovolné svazky obcí.

Podporované aktivity

  • - Podpora sociálních služeb (služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství).
  • - Podpora profesionální realizace sociální práce.
  • - Podpora komunitní sociální práce a komunitní centra,