dnes je 17.11.2019
Input:

Partnerství znalostního transferu - výzva V.

10.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.22
Partnerství znalostního transferu – výzva V.

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem urychlení inovačních procesů v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků. Vytvoření partnerství mezi malým/středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup. Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště.

Míra podpory

  • - dotace bude poskytována do maximální výše 70 % pro všechny typy žadatelů,
  • - dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 5 mil. Kč.

Příjemci podpory

  • - cílovou skupinou jsou malé a střední podniky a znalostní organizace.

Podporované aktivity

- podporovanou aktivitou je vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup,

- MSP: hardware a sítě, stroje a zařízení, software a data, mzdy a pojistné, cestovné, materiál,

- znalostní organizace: mzdy a pojistné, cestovné, semináře, workshopy, služby expertů, přístup k informacím, databázím,

- znalostní organizace může dále uplatnit nepřímé