dnes je 9.4.2020

Input:

Nemovitosti - Uhelné regiony - Výzva V.

19.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.63
Nemovitosti – Uhelné regiony – Výzva V.

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem programu Nemovitosti je usnadňovat MSP modernizaci zastaralých a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání na cílovém území dle kap. 8 Výzvy umožňujících tak zachování a zvyšování zaměstnanosti v regionu či přispívajících ke zlepšení životního prostředí a/nebo pracovních podmínek zaměstnanců.

Míra podpory

  • - dotace 1 mil. – 70 mil. Kč
  • - max. výše podpory: malý podnik 45 % ZV, střední podnik 35 % ZV

Příjemci podpory

  • - malé a střední podniky.

Podporované aktivity

  • - rekonstrukce objektu – realizací dojde k rekonstrukci technicky (nikoliv výhradně dispozičně) nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt k provádění činností uvedených v seznamu podporovaných CZ-NACE,
  • - dlouhodobý hmotný majetek, zejména úprava pozemků,