dnes je 18.6.2024

Input:

Muzea - revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení

2.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.9
Muzea - revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Specifickým cílem této výzvy je posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích. Mezi hlavní aktivity této výzvy patří revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost muzeí.

Míra podpory:

  • - Evropský fond pro regionální rozvoj 733 439 186 Kč (MRR) 332 161 688 Kč (PR),
  • - Státní rozpočet max. 129 430 445 Kč (MRR) max. 142 355 010 Kč (PR).

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt není stanovena.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

  • - kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji,
  • - obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi,
  • - organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Podporované aktivity

Mezi podporované aktivity této výzvy patří:

  • - revitalizace muzeí, včetně nové výstavby,
  • - expozice,
  • - depozitáře,
  • - technické
Nahrávám...
Nahrávám...