dnes je 19.8.2022

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Blíží se termín pro podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2021

1.4.2022, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Základním termínem pro podání je 2. květen 2022.

Praha 30. března

Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která alespoň po část kalendářního roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, je povinna podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za uplynulý rok příslušné správě sociálního zabezpečení. Základním termínem pro podání je 2. květen 2022. Výjimkou jsou OSVČ, jejichž daň z příjmů za dané zdaňovací období je rovna paušální dani, protože ty Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za daný rok nepodávají. Preferovanou formou podání je elektronické podání prostřednictvím ePortálu ČSSZ.

Termíny pro podání přehledu

Základní lhůta podání je do 2. května

Přístup ZDARMA k tomuto dokumentu mají pouze registrovaní uživatelé portálu Soukromý právník pro drobné podnikatele.
Registrovat

Pravidelné zpravodajství

nebo přihlásit.

Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Tento dokument není zatříděn.
Nahrávám...
Nahrávám...