dnes je 21.10.2020

Input:

Aplikace

22.9.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.23
Aplikace

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Část alokace je vyčleněna pro sektor civilního dopravního letectví.

Míra podpory

 • - dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše:
  1. 50 mil. Kč pro projekty realizované bez tzv. účinné spolupráce,
  2. 100 mil. Kč pro projekty realizované v rámci účinné spolupráce, CZ-NACE 30.3, kódu intervence 063 nebo 065.
  • - maximální míra podpory za celý projekt je omezena na 70 %.

Příjemci podpory

 • - malé a střední podniky a velké podniky,
 • - podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem,
 • - organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Podporované aktivity

V rámci dotace lze hradit náklady na:

 • - realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.